• ناشناس

    کاملا" درست می فرمایید مجلس جای کسانی که با درآمدهای نجومی نفتی دولتی ورشکسته اقتصادی با تورم 50 درصدی ورشد اقتصادی منفی 8 درصد و گرانی وبیکاری بی سابقه و غارت دلارهای نفتی تحویل دولت بعدی داد نیست مجلس جای اصلاح طلبان خوش فکر وپاک دست است که دولتی با تورم ده درصدی ورشد اقتصادی 6 درصدی وخزانه پر (با وجود درآمد های کم نفتی) تحویل محمود دادند.

نظرات