بازدیدهای کمپین ختم میلیونی صلوات برای تشکیل مجلس ولایی ،مومن و انقلابی که در فضای مجازی راه اندازی شده بود از یک میلیون بازدید گذشت.

بازدیدهای کمپین ختم میلیونی صلوات برای تشکیل مجلس ولایی ،مومن و انقلابی که در فضای مجازی راه اندازی شده بود از یک میلیون بازدید گذشت.

این کمپین شب گذشته در فضای مجازی راه اندازی شده بود که در مدت کمتر از 20 ساعت به بالای یک میلیون بازدید رسید.

در این کمپین (https://telegram.me/bisto4news)از افراد خواسته شده است ضمن انتشار پیام نسبت به فرستادن 14 صلوات اقدام نمایند.

کمپین مردمی ختم میلیونی صلوات لحظاتی پیش از یک میلیون بازدید و 14 میلیون صلوات گذشت.پیش بینی می شود تا پایان ساعات رای گیری استقبال از  این کمپین افزایش قابل ملاحظه ای پیدا خواهد کرد

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات