باید منتظر بمانیم که آِیا هاشمی از ثمره روشنفکری خود ابراز برایت می کند یا به منتقدین حمله می کند و به نزدیکی خود به امام پناه می برد.

به گزارش لرستان خبر، اول اینکه در نظام جمهوری اسلامی هیچ کس به جرم بهایی بودن و عقیده های اینگونه تحت تعقیب قرار نمی گیرد مگر اینکه کسی بخواهد برای این انحراف اقدام اجتماعی یا تبلیغی کند و از انجا که بهایت از فرقه هایی است که بعداز اشنایی ایرانیان با غرب جدید به وجود آمد بخشی از پروژه اختلاف- استعمار است.

وقتی ملاقات فائزه هاشمی مشمیز کننده است که وی را متعلق به بیت علمای شیعه و سر دمدارانان نظام بدانیم که فلسفه آرمانی حکومت را اتصال به حکومت موعود می دانند.امروز نه اینکه فایزه هاشمی از نطام عبور کرده(این را قبلا و بارها ثابت کرده است)بلکه عدول از مکتب تشیع و پناه بردن به زیست غربی است که باید محور این تحلیل قرار گیرد.پرستیز روشنفکری از اصحاب قدرت خواه و ثروت دوست قمپزی است که فقط از خودشان ساطح می شود.مشکل در مبانی اعتقادی است و اینکه هاشمی نه تذکر می دهد و نه ابراز برایت می کند خود داستان غم انگیزی  که نه در حکومت که در حوزه روحانیان مدعی اسلام و تشیع  خطرناک تر است.برخی مسولین نظام ،پدر ،همه برادران و همه فرزندانشان لباس روحانیت بر تن دارند . هاشمی در این سه سطح تنهاست و این خود میزان ریشه اعتقادی و جهت گیری های بنیادی خانواده را قابل فهم وتحلیل می نماید.این ملاقات  قدرت فهم و قضاوت نیروهای انقلاب را عینی تر و به تقوا نزدیکتر می کند وحجتهای انان برای رها کردن بغض های در گلو نشسته  را محیاتر می کند. باید منتظر بمانیم که آیا هاشمی از ثمره روشنفکری خود ابراز برایت می کند یا به منتقدین حمله می کند و به نزدیکی خود به امام پناه می برد.
منبع: پارس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات