تحلیلی کوتاه از رفتار دو روی یک سکه سپهر سیاست ایران؛

به عکس آنچه سعی می شود در افکار عمومی متصور شود احمدی نژاد و روحانی دو روی یک سکه اند و لازم و ملزوم هم؛ هیچکدام بدون دیگری جایگاهی در افکار عمومی ندارند.

به گزارش لرستان خبر، همه می دانیم علت محبوبیت احمدی نژاد ترس از تداوم روحانی است و امید روحانی هم به هراس مردم از بازگشت احمدی نژاد است و تنها امید روحانی برای بقای در قدرت تولید یک دو قطبی قدرتمند با احمدی نژاد است.

به عکس آنچه سعی می شود در افکار عمومی متصور شود احمدی نژاد و روحانی دو روی یک سکه اند و لازم و ملزوم هم؛ هیچکدام بدون دیگری جایگاهی در افکار عمومی ندارند.

هر دو مردم را از رقیب خود می ترسانند، هر دو از حضور هم استقبال می کنند، هر دو افکار عمومی را به صورت سلبی شکل می دهند نه ایجابی، هر دو اولویت های مطالبات افکار عمومی را جابجا می کنند، هر دو فاقد پایگاه اجتماعی ایجابی هستند و...

به عکس تبلیغات طرفداران احمدی نژاد از ناراحتی ستاد روحانی، همه تجمعات احمدی نژادی ها در نهایت به نفع روحانی است چرا که دست های خالی دولت فقط با ترساندن مردم از بازگشت احمدی نژاد پر می شود.

قرار نیست طرفداران روحانی احمدی نژادی شوند یا اینکه طرفداران احمدی نژاد روحانی‌چی؛ پایگاه اجتماعی این دو با هم رای تبادل نمی کنند، فقط قرار است نفرت ها عمق پیدا کند و هر چه عمق این نفرت ها بیشتر باشد رای آینده را تضمین می کند.

این روزها روحانی سخت محتاج احمدی نژاد است و احمدی نژاد سخت محتاج روحانی.

احمدی نژاد حکم رییس ستاد تبلیغات روحانی را دارد. حفظ دو قطبی های جعلی ماموریتی است که تنها احمدی نژاد از عهده آن بر می آید.

ای کاش می شد افکار عمومی را از رای سلبی و دو قطبی های جعلی نجات داد تا مردم بتوانند به برنامه ها و عملکردها رای دهند و رقابتی واقعی شکل بگیرد. به هر حال رئیس جمهورهای زایش شده از نفرت از دیگری در پی مطالبات واقعی مردم گام بر نمی دارند و فقط تولید التهاب می کنند تا در سایه آن، بقای خود در قدرت را افزایش دهند.
منبع: جهان نیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • بازگیر

    جریان سومی که جهان نیوز به دنبال اونه حتما عارفه ولی غافل از اومدن علی مطهری به میدان ریاست مجلس هر چند لاریجانی گزینه اوله ولی رئیس جمهور سوم وچهارمی می تواند در کار باشد مثلا سردارسلیمانی یا احمدی نژاد با روحیه ای وطرز تفکری انقلابی تر از قبل

نظرات