در این میان نکته ای که بیش از همه جلب نظر می کند حمایت همه جانبه تمام مخالفین نظام و مردم ایران از اقدام فائزه هاشمی بهرمانی می باشد حمایتی به وسعت تمام جریانات ضد انقلاب و کشورهای متخاصم، از رژیم کودک کش صهیونیستی گرفته تا آمریکای مدافع تحریم ملت ایران، از منافقین گرفته تا سلطنت طلبان و ربع پهلوی و خلاصه همه پای به میدان حمایت از فائزه خانم نهاده اند.

به گزارش لرستان خبر، هنوز افکار عمومی از اقدام فائزه هاشمی در دیدار با بهائیان در حیرت به سر می برد و این سئوال مردم بی پاسخ مانده است که چه شد کار خانواده آقای هاشمی به اینجا ختم شد.

بنا بر این گزارش اما در این میان نکته ای که بیش از همه جلب نظر می کند حمایت همه جانبه تمام مخالفین نظام و مردم ایران از اقدام فائزه هاشمی بهرمانی می باشد حمایتی به وسعت تمام جریانات ضد انقلاب و کشورهای متخاصم، از رژیم کودک کش صهیونیستی گرفته تا آمریکای مدافع تحریم ملت ایران، از منافقین گرفته تا سلطنت طلبان و ربع پهلوی و خلاصه همه پای به میدان حمایت از فائزه خانم نهاده اند.

به گزارش خبرنگار ما در این میان پس از اقدام فائزه، شادی صدر مدافع همجنسبازی در حمایت از اقدام فائزه و حمایت از جاسوسان بهایی در صفحه اجتماعیش چنین نوشت: "این روزها ته دیدگاه حکومت و فقهای شیعه درباره نجس بودن بهاییان بدجوری بالا آمده است...."

و اما در این میان واکنش مردم در شبکه های اجتماعی نیز به اقدام خیانت بار فائزه هاشمی جالب توجه می باشد و کاریکاتور زیر نمونه ای از این واکنش به اقدامات آقازاده های هاشمی در ضدیت با نظام اسلامی می باشد.


منبع: عصر امروز
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • همشهری

    فتوشابش کردید امادیر پدرش هم اعتراف کرد که دخملم کار بدی کرده با بهائیت کثیف هم پیمان شده باید جبران کند

  • بازگیر

    نمی دونستیم دختر هاشمی از سر نداری ساندویچی هم میره ای روله

  • بازگیر

    روزگار بازیهای خوبی با آدما میکنه هر بار یکی شون باعث بیداری مردم می شه بایک حرکت مردم رو متوجه فرقه های خاموش وزیر آبی میکنه تا دشمنامون فراموش نکنیم

نظرات