"کاسب فتنه" اصطلاحی است که این روزها به عوامل کودتای مخملی سال 88 اطلاق می شود و بحق برازنده بسیاری از اصلاح طلبان و فتنه گران که در راس آنها محمد خاتمی می باشد خطاب می شود.

به گزارش لرستان خبر، "کاسب فتنه" اصطلاحی است که این روزها به عوامل کودتای مخملی سال 88 اطلاق می شود و بحق برازنده بسیاری از اصلاح طلبان و فتنه گران که در راس آنها محمد خاتمی می باشد خطاب می شود.

بنا بر این گزارش اینکه برخی در حوادث سال 88 با علم کامل از اقداماتشان که در مقابل رای و خاص مردم بود به «کاسب فتنه» تبدیل شدند و در شرایطی که اشتباه بزرگی را رقم زدند اما با دروغ پشت دروغ بیشترین منافع مادی و اجتماعی را برای خود خریدند واقعیتی است که با کدهای متعدد دشمنان در این خصوص قابل ارزیابی می باشند.

افرادی نظیر محمد خاتمی و دو راس دیگر محصور فتنه از جمله این افراد هستند که حاضر نشدند واقعیات انتخابات را برای مردم شرح دهند و سپس با راه انداختن موجی از مظلومیت، خود را در یک حصار اجتماعی قرار دادند.

به گزارش خبرنگار ما برای اثبات این ادعا، مشابهت های تاریخی فراوانی را می توان بازگو کرد از قرآن بر سر نیزه کردن علیه امیرالمومنین(ع) گرفته تا مذل المومنین خطاب کردن امام مجتبی(ع) که نشان از این مطلب داشت که چطور برخی از دشمنان اهل بیت (س) برای خود حصار مظلومیت ایجاد می کردند و سپس در پشت آن حصار، سنگین ترین ضربه ها را به اسلام و قرآن و حکومت اسلامی وارد می کردند تنها گوشه ای از این جماعت افراطی می باشد.

محمد خاتمی همانطور که اشاره شد کاسب فتنه لقب برازنده اوست که هرگاه نامش بر زبان می آید تنها چیزی که تداعی می شود وطن فروشی این شخص می باشد نمونه ای واقعی از این افراد است که در لباس روحانیت اما دست در دست دشمنان این ملت ضربه شدیدی به نظام و روحانیت وارد کرد.

وی در آن روزها گاهی با انتشار بیانیه و حمایت از موسوی و بعدا نیز علیرغم بازگو کردن عدم تقلب در محافل خصوصی ولی سکوت در میان مردم با تحریک کنندگان مردم نیز همراهی داشت بیشترین کمک و خدمت را به شورشیان حوادث 88 انجام داد.

به گزارش عصر امروز هم اکنون نیز در این زمینه باید علاوه بر خاتمی و سایر اصلاح طلبان باید برخی از دولتی ها را نیز نام برد که در پی کاسبی از فتنه هستند اما اکنون این کاسبی را همانند خاتمی و همپیاله هایش از مسیر «حصر» دنبال می کنند، حال آنکه قطعا «حصر» سبک ترین مجازات برای سران فتنه بود.   

#گناه_نابخشودنی   #بانیان_تحریم
منبع: عصر امروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات