حجت الاسلام ذوالنور مطرح کرد

عامل موفقیت مردم ما در فتنه 88 و آسیب ندیدن کشور در آن و همچنین بقاء مستحکم نظام اسلامی ضعف فتنه گران نبود، بلکه وجود رهبری لایق و شایسته و باکفایت و همچنین مردم بصیر و آگاه بود که به موقع در صحنه های حساس وارد می شوند. وی با بیان اینکه القاء ناکارآمدی نظام اسلامی و انقلاب فتنه دیگری است که امروز حاکمیت ما را تهدید می کند، تأکید کرد: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی الگوی موفقی در دنیا بوده که اگر آن را ناکارامد جلوه دهیم ناامیدی و یأس را در میان مردم رواج داده ایم.

به گزارش لرستان خبر،  حجت الاسلام «مجتبی ذوالنور»، نماینده مردم قم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار 598، وحدت و همدلی را اصلی ترین عامل ترقی و پیشرفت و پیروزی جامعه در عرصه های مختلف دانست و اظهار کرد: طبیعتا فتنه گران می خواهند با برهم زدن نظم و آرامش جامعه، وحدت و همدلی را که در سال های پس از انقلاب اسلامی در فضای جامعه ما ایجاد شده، از بین ببرند و برای رسیدن به اهداف خود به دنبال ایجاد شکاف و اختلاف میان طبقات مختلف مردم هستند.

وی با بیان اینکه فتنه گران برای رسیدن به این اهداف خود نقاط اتکاء نظام اسلامی و جامعه را مخدوش کرده و زیرسوال می برند، افزود: این افراد نهادهای مدافع نظام مانند شورای نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامیف بسیج، روحانیت و دین داران کشور را مورد تاخت و تاز قرار می دهند و اتهامات ناروایی به آن ها وارد می کنند.

حجت الاسلام ذوالنور ادامه داد: اقداماتی که حامیان فتنه گری در چند سال اخیر در کشور انجام دادند تنها باعث دلسردی مردم و رواج ناامیدی در فضای جامعه می شود و به همین دلیل باید با این خطوط انحرافی مقابله کرد.

وی بی توجهی به آرمان های انقلاب، امام و مقام معظم رهبری را مسئله ای دانست که مسئولان نظام را تهدید می کند و گفت: زمانی این بی توجهی تاثیر گذار است که ما وظیفه خود را انجام ندهیم و به کارها غیر ضروری بپردازیم اولویت هارارعایتنکنیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای ادامه داد: اگر مسئولان از ساده زیستی فاصله بگیرند در واقع از مردم فاصله گرفته اند و ثروت اندوزی و توجه به مال و منال دنیا باعث می شود آن رسالت و مأموریت خود را فراموش کنند و همین مسئله آسیب های جدی بر پیکره انقلاب اسلامی وارد می کند.

القاء ناکارآمدی انقلاب آزادی خواهان جهان را مأیوس می کند

وی با بیان اینکه القاء ناکارآمدی نظام اسلامی و انقلاب فتنه دیگری است که امروز حاکمیت ما را تهدید می کند، تأکید کرد: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی الگوی موفقی در دنیا بوده که اگر آن را ناکارامد جلوه دهیم ناامیدی و یأس را در میان مردم رواج داده ایم.

حجت الاسلام ذوالنور ادامه داد: ناکارآمد جلوه دادن نظام جمهوری اسلامی تنها به ناامیدی مردم جامعه ایران اختصاص ندارد، همه مسلمانان روشن ضمیری که از طریق انقلاب اسلامی به بصیرت و آگاهی رسیده اند دچار سرخوردگی و یأس می شوند.

وی با اشاره به اینکه پرداختن به مسائل غیرضروری آسیب دیگری است که جامعه ما را تهدید می کند، گفت: طبق فرمایش حضرت علی(ع) بی توجهی به اصول و دغدغه نداشتن نسبت به آن و همچنین توجه بیش از حد به مسائل فرعی که در اولویت نیستند باعث فروپاشی حکومت اسلامی می شود.

ضرورت توجه به شایسته سالاری

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق فرمایش حضرت امیر(ع) کنارزدن شایستگان و مسئولیت دادن به افرادی که شایستگی ندارند به نظام اسلامی آسیب های جدی وارد می کند، افزود: از ابتدای انقلاب تا کنون شاهد بودیم که هرکجا شایسته سالاری حاکم بوده، مردم و نظام تعالی و درخشش و رشد داشته و هرکجا از آن فاصله گرفته ایم، پسرفت داشته ایم.

وی به ضرورت توجه به روحیه خوداتکایی و خودباوری اشاره کرد و افزود: در هر عرصه ای که ما جهانیان را به حیرت واداشته ایم، زمانی بوده که به خودباوری و خوداتکایی رسیده ایم و روی پای خود ایستاده ایم.

با تقویت خودباوری از سرخوردگی جوانان جلوگیری کنیم

حجت الاسلام ذوالنور ادامه داد: امروز می بینیم که عده ای به تقویت روحیه خوداتکایی در میان مردم توجه نمی کنند و درهای اقتصادی و سیاسی کشور را به روی بیگانگان باز می کنند.

وی با بیان اینکه برخی ظرفیت ها و توان جوانان کشور را کم می شمارند، ادامه داد: همین مسئله باعث می شود نسل جوان با استعداد ما دچار دلسردی و سرخوردگی شود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: جوانان ما ثابت کرده اند که در هر عرصه ای که وارد شوند، تحولات شگرفی به وجود می آورند و دنیا را به کار خود خیره می کنند.

وی با تأکید بر اینکه بی توجهی به استقلال و خودباوری و تقویت استحکام درونی ضربه جدی به نظام وارد می کند، افزود: طبق تأکیدات مکرر رهبر انقلاب این موضوع اگر مورد توجه واقع نشود شکافی در بدنه انقلاب ایجاد خواهد کرد.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه جرقه اصلی فتنه 88 را بیگانگان و دشمنان روشن کردند، گفت: مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و اتاق های فکری نظام سلطه و جریان های ضد اسلام و ضد انقلاب این حرکت ها را طراحی کرده و توسط برخی از نخبگان و گروه های مرجع آن را ترویج می دهند.

دشمنان اغواگر

وی ادامه داد: دشمنان با اغواگری، طرح های خود را در بدنه جامعه و قشر عوام پیاده می کنند و به همین دلیل باید مراقب راه های نفوذ از این طریق باشیم.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که رسانه و فضای مجازی از ابزارهای مهم دشمنان در نفوذ به بدنه جامعه است، افزود: به همین دلیل باید به مسئله نفوذ در میان بدنه جامعه حساس باشیم و از آن غفلت نکنیم.

وی ریشه فتنه 88 را در فتنه های گذشته مانند فتنه بنی صدر و گروه های منافقین دانست و گفت: گروه هایی ضدانقلاب مانند فدائیان شرق و توده ای ها، به دنبال تجزیه ایران اسلامی بودند. اشرار جنوب شرق هم که به دنبال بسترهایی برای آشوب در کشور هستند جزء فتنه گران هستند.

حجت الاسلام ذوالنور با بیان اینکه فتنه های گذشته گسل هایی در جامعه ایجاد کرد که فتنه 88 را ایجاد کرد، ادامه داد: در سال 88 تعدادی از سران ملی و مذهبی کشور در امریکا با مسئولان امنیتی آمریکایی و اپوزیسیون خارج کشور جلساتی گذاشته و بسترهای سوءاستفاده از انتخابات را بررسی می کنند و در نهایت به تکیه بر کلمه تقلب و ابطال انتخابات رسیدند.

وی ادامه داد: فتنه گران با به دست گرفتن ابزار رسانه و تلاش در فضای مجازی، ماه ها بر روی موضوع تقلب در انتخابات کار کردند و جامعه را به سمت دوقطبی شدن حرکت دادند که نتیجه آن ایجاد فتنه بود.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: فتنه 88 فضایی برای ورود جریان های سیاسی فاصله دار با نظام و همه افراد مخالف نظام اسلامی به عرصه رقابت سیاسی در ایران شد و سران نظام سلطه و رسانه های بیگانه را به کار گرفتند تا به اهداف خود علیه جمهوری اسلامی ایران برسند.

همراهی رهبری و مردم عامل شکست فتنه 88

وی تأکید کرد: عامل موفقیت مردم ما در فتنه 88 و آسیب ندیدن کشور در آن و همچنین بقاء مستحکم نظام اسلامی ضعف فتنه گران نبود، بلکه وجود رهبری لایق و شایسته و باکفایت و همچنین مردم بصیر و آگاه بود که به موقع در صحنه های حساس وارد می شوند.

حجت الاسلام ذوالنور افزود: کنار هم قرار گرفتن این دو عامل باعث شد فتنه 88 خنثی شود و در آینده هم هر زمان ایران اسلامی بر این دو عامل تکیه و تأکید داشته باشد، مشکلی جامعه را تهدید نخواهد کرد.

وی با بیان اینکه در فتنه 88 مردم دست دشمن را به وضوح مشاهده کردند، گفت: مردم ما دیدند که دست فتنه گران و برنامه ریزان و رهبران فتنه با دست سران استبداد و نظام استکبار در یک کاسه است و همین امر بر استحکام مردم در حمایت از انقلاب اسلامی عمق بیشتری بخشید و وحدت و انسجام را در جامعه گسترش داد.

#بانیان_تحریم

#گناه_نابخشودنی

منبع: پایپاه 598

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات