در شورای شهر نورآباد چه خبر است

همراهی و پافشاری عده ای برای حفظ و نگهداری مفسد و مجرم، چیزی جز تقویت علف های هرزی که از مظهر حق بالا رفته اند نیست.

به گزارش لرستان خبر، قانون چیز خوبی است، اما اجرا و تمکین در برابر آن ضرورتی انکار ناپذیر است.

اغلب قوانین تا آنجا که بر صفحه کاغذ جا دارند متین، خوب و دانه بندی شده و به ظاهر شدنی اند، مشکل از انتقال و تطبیق قانون به اجتماع است، و متاسفانه در این روزهایی که عبور از قانون و هنجار شکنی، به ارزش و هنجار تبدیل شده است ؛ سخت در این مشکل فرو رفته ایم و دست و پا زدن هایمان هم موجب  غرق شدن بیشتر ما شده است.

ممکن است دنیای هوچی گر، از اینکه ما با سعه ی صدراز کنار مفسده جویان اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی در می گذریم، نمره ی هشت ناسازگاری ما را به ده و یازده ارتقاء دهند و برایمان هورا بکشند، اما نتیجه ی این کار به جای  مجازات مجرم و اسیر شهوات، فقط تقدیر قلدران را از ما در پی خواهد داشت.  همراهی و پافشاری عده ای برای حفظ و نگهداری مفسد و مجرم، چیزی جز تقویت علف های هرزی که از مظهر حق بالا رفته اند نیست.

و تا این علف های هرز درو نشوند، حق فرصت تجلی، پیدا نخواهد کرد.

 از طرف دیگر مماشات با مجرم  و جانبداری از او چیزی جز شماتت و پوزخند به قانون نخواهد بود.

شورای شهر نورآباد

 آنچه که گفته شد حکایت شورای شهر نورآباد و محرز شدن تخلف یکی از اعضای این شوراست، که با وجود اثبات رفتار های خلاف قانون  این شخص در محاکم قضایی و جاری شدن قانون بر وی، همچنان در جلسات این شورا حضور پیدا می کند و این حضور چیزی جز نتیجه ی دهن کجی به قانون و حمایت ضمنی عده ای از قانون شکن نیست.

اگر چنین نیست، طبق قوانین مصرحه و مصوب شده، چنین فردی علاوه بر تحمل سایر مجازات های پیش بینی شده ؛ باید از مناصب دولتی عزل و منفصل گردد، اما متاسفانه نه تنها این اقدام صورت نمی گیرد، بلکه حضور وی در شورا، نوعی نیشخند تلخ به قانون و سپردن سر دراز این رشته ی آلوده به دست کسانی است که در خطای خودجری تر و مُصِرّ تر خواهند شد.  

در پایان انتظار داریم همانطور که این موضوع توسط مسئولین ارشد شهرستان در جلسه مورخه 95/03/25 شورای اداری مطرح گردید ، به عنوان یک مطالبه عمومی به این خواسته از سوی مسئولین استانی پاسخ صریح و به هنگام داده شود.
منبع: دلفان امروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات