فتنه 88 سه پایه داشت که یک پایه عناصر فتنه گر و شکست خوردگان و قدرت طلبان انتخابات بودند، اما بخش رسانه ای بیگانه و هدایت از بیرون را هم باید در نظر گرفت و حضور منافقین و سلطنت طلب ها تا عناصر جاسوس بهایی در این ماجرا که در واقع تصور می کردند فرصتی برایشان به دست آمده است.

به گزارش لرستان خبر، دکتر «رسول سنایی راد» نفوذ را یک بحث پسابرجامی دانست که ازسوی بیگانگان دنبال می شود و ابراز کرد: متأسفانه در بحث فتنه ما شاهد نوعی هم سویی وهم گرایی از سوی برخی از فتنه گران داخلی با دشمنان هستیم. در واقع از فتنه 88 آمریکایی ها وانگلیسی ها دنبال بهره برداری به نفع مقاصد خود به منظور ضربه به نظام وایجاد بلوا و وقفه درروند پیشرفت کشور بوده اند. که البته این به معنای این نمی تواند باشد که آنها الزاما قصد روی کارآوردن فتنه گران را داشته باشند.

بنا بر این گزارش وی افزود: در واقع دشمن قصد نوعی استفاده ابزاری از این ماجرا و فتنه ها داشته است، لذا الان نمی شود این دو را به هم پیوند قطعی زد چرا که بین عنصر نفوذی وفرآیند نفوذ بعد از برجام تفاوت وجود دارد؛ بنابراین به نظرمن اگراین واقعیت را بپذیریم که جریان فتنه امیدی بسته است به تحولات سیاسی و به خصوص یک نوع توهم بهره برداری از نتیجه انتخابات؛ اما نمی شود اسم این ماجرا را نفوذ گذاشت.

نفوذ؛ مهمترین تهدید 

سنایی راد با بیان اینکه مهمترین تهدید برای ما نفوذ است، عنوان کرد: نفوذی که ماهیت بیرونی و انقلابی نظام را هدف گذاری کرده و قصدش خالی کردن نظام از این ماهیت است که شاید حمله به امام(ره) و رهبری در واقع نوعی اقدام برای بازکردن مسیر است، این خطرناک ترین تهدید است چرا که با وجود تفکر حضرت امام(ره) نمی شود، انقلاب را دور زد.

وی ادامه داد: لذا دشمن با جریان نفوذ و بعد فتنه به دنبال تحریف تفکر امام راحل است، در این تحریف تفکرامام نوعی هم گرایی وهم سویی بین برخی فتنه گران داخلی با نفوذ گران وجود دارد؛ اما شاهدیم نوعی از هجمه ها خود متوجه حضرت آقا به عنوان شارع مکتب حضرت امام(ره) وجود دارد. 

به اعتقاد سنایی راد تحریف گذشته انقلاب و تفکر و اندیشه امام(ره)  همچنین تضعیف روحیه انقلابی مهمترین تهدید موجود است و می تواند نقطه وصل بیگانگان با برخی از فتنه گران داخلی باشد.

فتنه زیر سر خواص قدرت طلب و منحرف است

معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه گفت: آن چه مسلم است، فتنه زیر سر برخی خواص قدرت طلب و منحرف است که سعی دارند آن را به بدنه مردم بکشناند. بنابراین اصل ومنشا  خواست از خواص بلند می شود، اگر عنصر بی بصیرتی عوام هم گل کند می تواند سبب اشاعه و موفقیت فتنه گران برای عمومی سازی فتنه باشد.

وی افزود: خوشبختانه در فتنه 88 و یا فتنه های قبل از این تا کنون دشمنان داخلی و خارجی نظام، چنین موفقیتی را نداشته اند و مردم به سرعت به اصل ماجرا پی بردند و فتنه گران نتوانسته اند به اهداف شان برسند.

سنایی راد با بیان اینکه دشمن به دنبال این بود که موج مردمی راه بیاندازد، ابراز کرد: در فتنه 88 هم دنبال همین بودند، در واقع دنبال یک جور پیاده سازی ماکت انقلاب امام(ره)، علیه نظام و امام(ره) بودند که با عوام فریبی فتنه را به سمت توده ها بکشند.

وی افزود: با این اقدامات دشمن، تعدادی از رأی دهندگان و مردم به وادی تحیر افتادند ولی الحمد الله بدنه نظام با عبور از موج اول، این ماجرا برخلاف تصور فتنه گران پیش رفت و اوج آن که در 9 دی بود توسط مردم و حضور به موقع آنها در صحنه به انزوا خزیدند.

عوام فریبی برای راه اندازی  فتنه 88

وی با اشاره به عوام فریبی فتنه گران بر این مبنا که در انتخابات تقلب شده است، گفت: عوامل ظاهری ماجرا فتنه گرانی بودند که به مردم القا می کردند، نوعی تقلب در انتخابات رخ داده است و طبیعی است خیلی از مردمی که به عناصری از انقلاب رأی داده بودند و در رقابت های سیاسی تصورشان این بوده که این شخص می تواند تغییری انجام دهد، دچار ناراحنی شدند.

سنایی راد افزود: لذا شاید با همین تصور در مراحل اولیه هم پایی مردم رقم خورد اما عامل دیگری که به این ماجرا کمک کرد، ورود عوامل ضد انقلاب و بیگانه بود. در واقع فتنه 88 سه پایه داشت که یک پایه عناصر فتنه گر و شکست خوردگان و قدرت طلبان انتخابات بودند، اما بخش رسانه ای بیگانه و هدایت از بیرون را هم باید در نظر گرفت و حضور منافقین و سلطنت طلب ها تا عناصر جاسوس بهایی در این ماجرا که در واقع تصور می کردند فرصتی برایشان به دست آمده است.

وی با بیان اینکه معرکه را سران فتنه شروع کردند اما معرکه گردان آن عوامل ضد انقلاب و بیگانه بودند، ابراز کرد: بیشترین بهره را هم همین عوامل انقلاب بردند. اما آن چیزی که موجب شد نتوانند، موفق شوند عدم همراهی مردمی بود در حالیکه جریان رسانه ای آن ها سعی در فریب افکار عمومی داشت.

معاون سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه ابراز کرد: با بصیرت افزایی از سوی مقام معظم رهبری و هوشیاری مردم و همین طور مقاومت نیروهای مدافع نظام این ماجرا خاتمه پیدا کرد.

وی به آثار مثبت و منفی فتنه در نظام و کشور اشاره کرد و گفت:  نخستین اثر فتنه، انگ به نظام و متهم سازی نظام به تقلب بود که می توانست آسیبی به نظام و سرمایه اجتماعی نظام باشد. اما دستاورد مثبتی که داشت رقم خوردن نوعی بصیرت در مردم بود و حتی دستاوردهایی برای عموم مردم داشت.

به اعتقاد وی شاید این توان تحلیل مسائل سیاسی و بصیرتی که در میان مردم به وجود آمد، بزرگترین دستاوردی است که در کنار آثار منفی فتنه 88 به وجود آمد.

منبع: عصر امروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات