حجت الاسلام شجونی:

مجازات متناسب با جرم سران فتنه اعدام است اما در این ارتباط مصالح نظام اسلامی در نظر گرفته شده و فعلا حصر خانگی به عنوان مجازات سران فتنه در نظر گرفته شده است.

به گزارش لرستان خبر، حجت الاسلام جعفر شجونی اظهار کرد: فتنه غالبا در بین خواص اتفاق می افتد و بعد در میان عامه مردم توسعه پیدا می کند، البته نه همه مردم بلکه این عوام جاهل هستند که تحت تأثیر القائات پوچ و فریبکارانه ی خواص قرار می گیرند.
وی با اشاره به فتنه¬هایی که جمهوری اسلامی تجربه کرده است، افزود: این نظام مقدس، 37 سال است که فتنه¬های کوچک و بزرگ زیادی را از سر گذرانده و از آن به سلامت عبور کرده و این فتنه¬ها گاهی از سوی عوامل داخلی و گاه از سوی عناصر خارجی صورت پذیرفته است.
فتنه انگیزی، افرادی که طرفدار اسلام آمریکایی بودند
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران ادامه داد: از جمله این فتنه ها، گرایش برخی روحانیون به اسلام آمریکایی است، در حقیقت این طیف از افراد که ماهیتشان به مرور مشخص شد، به دنبال حرکت در مسیر وابستگی و تکیه بر آمریکایی ها بودند و به شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی و یا عزتمندی این نظام وفادار نبودند.
وی ادامه داد: در واقع مهم¬ترین فتنه ها در نظام مقدس اسلامی از سوی کسانی صورت گرفت که دل در گروی آرمان های امام راحل نداشته و به دنبال تبعیت از ولی فقیه هم نبودند، به عبارت دیگر این طیف از افراد منافق، اگرچه حفظ ظاهر کرده و دم از ولی فقیه و آرمان های امام می زدند اما در واقع سخنان رهبر انقلاب را هیچ گاه فصل الخطاب قرار نداده اند.
حجت الاسلام شجونی بیان کرد: اکنون هم هنوز این فتنه ها ادامه دارد، منتها مسئولان مملکت ما باید حواس¬شان به این بزنگاه و برهه حساس باشد و شرایط ما را در منطقه لحاظ کنند تا عناصر نفوذی نتوانند فتنه به راه بیندازند.
وی با بیان اینکه افراد خواهان انقلاب و نظام اسلامی نه باید یک قدم عقب تر از رهبری و یک قدم جلوتر از ایشان حرکت کنند زیرا در هر دو صورت انحراف اتفاق می افتد، گفت: علت شکل گیری فتنه 88 به زیادخواهی، منفعت طلبی، سهم خواهی و عدم قبول واقعی نظام اسلامی از سوی عده ای منحرف و منافق مربوط می شد و طبعا این اشخاص دلداده رژیم های استکباری بوده و هستند و منافع شان از همان طریق تامین شده است.
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران تأکید کرد: نظام اسلامی نظام پابرهنگان و مظلومان و کسانی است که جزء طبقات اشرافی نیستند لذا این مسئله به مذاق عده ای که دارای تفکر اشرافی و دیدگاه غرب گرایی بودند، خوش نیامد زیرا همواره فکر می کردند کسانی که پول و ثروت و قدرت دارند باید بر اقلیت مردم و قشر پابرهنه سروری و سالاری کنند در حالی که نظام اسلامی دارای چنین ایدئولوژی نیست و این ها اسباب شکل گیری فتنه 88 را فراهم کرد.
حصر خانگی، کمترین مجازات برای سران فتنه
حجت الاسلام شجونی عنوان کرد: در همه کشورهای مختلف میان طیف های مختلف و یا مسئولان اختلاف نظر بوجود می آید اما این اختلاف منجر به هرج و مرج و به آتش کشیدن خیابان نمی شود لذا فتنه گران باتوجه به خیانت ها و ظلم هایی که انجام داده اند، در حصر خانگی قرار گرفته اند و این کمترین مجازاتی است که برای آنها در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مجازات متناسب با جرم سران فتنه اعدام است اما در این ارتباط مصالح نظام اسلامی در نظر گرفته شده و فعلا حصر خانگی به عنوان مجازات سران فتنه در نظر گرفته شده است.  
وی در رابطه با نکاتی که رهبر انقلاب برای مدیریت فتنه در نظر گرفتند، بیان کرد: رهبری مردم را به بصیرت و هوشیاری لازم دعوت کردند و از آنجایی که ایشان با انواع و اقسام فتنه های رنگارنگ آشنا بودند، توانستند با رصد اوضاع، مردم فریب خورده را از فتنه گران تمیز دهند.
عضو جامعه روحانیت مبارز تهران یادآور شد: رهبری با صبر و درایت لازم اجازه دادند فتنه گران ماهیت خودشان را به خوبی به نمایش بگذارند و طبعا همین طور هم شد و این عناصر فتنه و فتنه گران در عاشورا و در قضیه پاره کردن و به آتش کشیدن تصاویر رهبری و امام به مردم و طیف فریب خورده نشان دادند که چه ماهیتی دارند.
شجونی بیان کرد: اکنون هم که مجلس دهم و مجلس خبرگان رهبری آغاز به کار کرده، فتنه گران به دنبال فرصتی تازه می گردند تا با استخدام و تطمیع عناصر واداده و بی آرمان، مصوبات و طرح های مورد نیاز آنها و دلخواه دشمنانمان را به تصویب برسانند تا در مجموع عملکرد مجلس دهم نیز شبیه مجلس ششم باشد. 
منبع: نکته آنلاین
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات