سروری:

سروری عنوان کرد: به طور طبیعی موضوع فتنه از جانب نخبگان اتفاق می افتد و نخبگان هستند که آن را به وجود می آورند، تحریک اجتماعی می کنند، تنش های اجتماعی به وجود می آورند و در نهایت چالش های اجتماعی را رقم می زنند.

به گزارش لرستان خبر، «پرویز سروری» گفت: عوام در دام این تنش­ها و چالش­ها و به اصطلاح سناریو و فتنه­ای که توسط نخبگان طراحی می شود، قرار می گیرند؛ به طور مسلم بیشترین هزینه های چنین تنش های اجتماعی  را هم عوام می دهند، اما طراحی و سناریو سازی توسط خواص صورت می گیرد و عوام بیشتر در طراحی نقشه خواص نقش آفرینی می کنند.

فتنه ها در کمین نظام اسلامی

عضو شورای اسلامی شهر تهران با برشمردن مهمترین فتنه هایی که در چند سال اخیر نظام جمهوری اسلامی با آن مواجه بوده است، اظهار کرد: شاید مهمترین فتنه ای که با آن مواجه بودیم فتنه ۸۸ بود که متأسفانه به علت عدم رعایت چارچوب های قانونی از طرف کسانی که با حمایت های قانونی، وارد عرصه رقابت های انتخاباتی شده بودند، زمینه یک بلوای اجتماعی را فرآهم کرد.

 وی افزود: عوامل داخلی فتنه 88 در کشور با همراهی و همکاری دشمنان انقلاب اسلامی، فرصت بزرگ انقلاب اسلامی را به تهدید تبدیل کردند و از این قبیل خسارات بزرگی را بر ملت ایران تحمیل کردند.

سروری همچنین خسارت های دیگری مثل آشوب های ۷۸  را هم از مهم­ترین فتنه های سال های اخیر برشمرد که آن هم توسط عده ای خواص طراحی و شکل دهی شده بود.

عضو شورای اسلامی شهر تهران بر تهدیداتی که از جانب فتنه ها متوجه نظام اسلامی اسلامی می شود، اشاره کرد و افزود: کسانی در رقابت های انتخاباتی با عدم رعایت آن چهارچوب های قانونی و ایجاد فضای بی اعتمادی به نهادهای قانونی و دور زدن قانون و کشاندن مردم در خیابان ها و عدم تمکین به فرمایشات انقلابی و قانونی زمینه را برای فتنه فراهم کردند.

فتنه 88 و زیر سوال بردن اعتبار بین المللی

سروری فتنه سال 88 را دارای آثار بسیاری دانست و گفت: آثار مثبتش این بود که مردم به نوعی به بصیرت های انقلابی دست پیدا کردند و به اصطلاح روشن گری هایی که صورت گرفت، نگاه سیاسی و بصیرتی مردم را ارتقاء داد.

وی با بیان اینکه فتنه 88 در همه حوزه ها خسارت های بزرگی ایجاد کرد، ادامه داد: این بلوای اجتماعی به اعتبار بین المللی ما را به شدت ضربه زد، انتخابات بزرگ ملت ایران که با یک رکود ۸۵ درصدی شکل گرفته بود متأسفانه از بین برد یا آثار آن را به حداقل رساند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران افزود: فتنه 88  یک اختلاف عمیقی را در دامنه نیروهای مردمی به وجود آورد و خسارت های اقتصادی بسیار سنگینی در حوزه های مختلف انقلاب اسلامی وارد کرد و در مجموع در همه حوزه ها خسارات بسیار بالایی را به انقلاب اسلامی تحمیل کرد.

منبع: تهران پرس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات