قدیری ابیانیه

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا گفت: نظام اسلامی فتنه ها و توطئه های بسیاری را شاهد بوده و نباید فراموش کنیم که توطئه ها و فتنه ها علیه نظام اسلامی ادامه دارد.

به گزارش لرستان خبر، محمدحسین قدیری ابیانیه سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا، در مورد تاثیرات فتنه 88 بر روابط دیپلماتیک ایران گفت: این نظام 37 سال است که فتنه ها و توطئه های بسیاری را شاهد بوده و آخرین فتنه هم مربوط می شود به سال 88 اما نباید فراموش کنیم که توطئه ها و فتنه ها علیه نظام اسلامی ادامه دارد.

وی بیان کرد: دشمنان ما به خوبی می دانند که برای به راه انداختن فتنه در این کشور دست روی چه کسانی بگذارند و یا بر روی چه مهره هایی سرمایه گذاری انجام دهند، امروز هم دشمن به خوبی می داند که باید چگونه عمل کند و از چه افرادی برای به ثمر نشستن نقشه هایش بهره بگیرد.

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا بیان کرد: پرونده فتنه 88 برای همیشه بسته شد اما اگر هوشیار نباشیم و بصیرت لازم را به خرج ندهیم بازهم فتنه و فتنه گر امکان بروز و ظهور پیدا می کنند و در اینجاست که مقام معظم رهبری با هوشیاری از جهاد کبیر سخن می گویند.

قدیری ابیانه گفت: اگر به ثدرت‌های جهان و دشمنانمان بی توجه باشیم و این مسئله عدم اطاعت از آنها را در دستور کار قرار داده و همچنان بر سر مواضع خود ایستادگی کنیم، می توانیم ضمن بستن دریچه های نفوذ، فتنه های بعدی را هم در نطفه خفه کنیم.

وی عنوان کرد: یکی از مهمترین علل شکل گیری فتنه 88 این بود که ما فکر کردیم افرادی که انقلابی حرف می زنند حتما در مسیر انقلاب هم قرار دارند اما این طور نبود و این افراد در حقیقت نفوذی دشمن بودند و برای تکیه زدن بر اریکه قدرت و دریافت سهم بیشتر می خواستند فضا را غبارآلود کرده و با حق جلوه دادن باطل، کشور را دو دستی به دشمن تقدیم کنند.

سفیر اسبق ایران در مکزیک و استرالیا تصریح کرد: رهبر انقلاب در آن زمان با بردباری و متانت گذاشتند تا فتنه گران هرکار دوست دارند، انجام دهند و این به ضرر فتنه گران تمام شد چون آنها در نهایت دست خودشان را برای مردم و کسانی که فریبشان را خورده بودند، رو کردند و همین رهبری و مدیریت هوشمندان رهبر انقلاب کار دستشان داد و بساطشان را جمع کرد.

وی بیان کرد: مهمترین خسارت و اثر منفی فتنه 88 تحریم هایی بود که علیه ایران اعمال شد و به عبارت دیگر اگر عده ای فتنه گران برای منافع و قدرت طلبی خودشان دست به فتنه گری نمی زدند، تحریم های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی اعمال نمی شد بلکه می توانستیم از طرف مقابل امتیازهای خوبی دریافت کنیم و جایگاه خود را در سطح جهانی تثبیت نماییم.

وی تاکید کرد: فتنه گران و عناصر نفوذی همواره در همه جا حضور دارند، اکنون هم عده ای از مهره های همین فتنه گران در مجلس نفوذ کرده اند و به دنبال ساختن مجلس آرمانی خود مثل مجلس ششم هستند و تلاش می کنند تا با غوغا سالاری و هیاهو اهداف پشت پرده و پنهان خود را در صحن علنی مجلس دنبال کرده و به نتایج دلخواه خود دست پیدا کنند.

وی از حادثه کوی دانشگاه به عنوان یکی دیگر از فتنه های سالهای اخیر اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی از این فتنه هم عبور کرد اما هیچ فتنه ای به اندازه فتنه 88 باعث نشد تا نظام اسلامی ماهیت خودی های ناخودی را بشناسد.

این کارشناس مسائل استراتژیک بیان کرد: امروز ستون پنجم داخلی تلاش دارد تا مردم را تحت تأثیر افکار غربی قرار داده و جایگاه سبک زندگی اسلامی و اسلام را در بین مردم کمرنگ کنند و در واقع این مسئله در همه فتنه هایی که علیه نظام اسلامی صورت گرفته وجود داشته است.

قدیری ابیانه افزود: در حقیقت این ستون پنجم داخلی با خوب نشان دادن فرهنگ غربی سعی دارند تا به گونه ای جلوه دهند که نباید به آرمان ها و باورها و اعتقادات اسلامی پایبند بود و از همین طریق افکار عمومی جامعه را با خود همراه کرده و دست به فتنه انگیزی می زنند.

منبع: سراج 24

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات