نماینده مجلس نهم مطرح کرد:

رژیم عربستان چون تابع سیاست های غرب است از نظر آمریکا مشکل حقوق بشری ندارد و در واقع هر کشوری که با آمریکا همکاری کند علیرغم نقض حقوق بشر اما از نظر آمریکا مشکل حقوق بشری ندارد.

به گزارش لرستان خبر، مهدی دواتگری نماینده سابق مجلس گفت: بحث حقوق بشر فقط بهانه ای است برای منافع سیاسی آمریکا و برخی از کشورهای غربی و همه می دانند که آمریکا در برابر کشورهایی که هم پیمانش هستند، چشم خود را بر روی حقوق بشر می بندد. نمونه بارز آن کشور عربستان است که یکی از بزرگترین ناقضان حقوق بشر است اما آمریکا کمترین ایرادی بر کار عربستان نمی گیرد.

دواتگری افزود: برای مثال در انتخاب رژیم صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته حقوقی حقوق بشر قطعی شد که در واقع حقوق بشر دستاویزی است برای پیگیری اهداف سیاسی بعضی از کشورهای سلطه گر و اینکه جمهوری اسلامی کشوری است که ساختارهای حقوقی وقانونی مبتنی بر مردم سالاری دارد را متهم به نقض حقوق بشر می کند و رئیس رژیم کودک کش صهیونیستی به عنوان رئیس کمیته حقوقی کمیته حقوق بشر انتخاب می شود!

این نماینده مجلس نهم عنوان کرد: بحث حقوق بشر فقط بهانه ای است برای منافع سیاسی آمریکا و برخی از کشورهای غربی، زیرا رژیم عربستان به عنوان رژیمی است که پشتوانه مردمی ندارد و براساس حمایت های آمریکا بر سر قدرت مانده است. بنابراین چون تابع سیاست های غرب است از نظر آمریکا مشکل حقوق بشری ندارد و در واقع هر کشوری که با آمریکا همکاری کند علیرغم نقض حقوق بشر اما از نظر آمریکا مشکل حقوق بشری ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا آمریکا با توجه به اینکه هدفش از ایجاد حقوق بشر برای مردم روشن شده است، اما تغییر تاکتیک نمی دهد؟ گفت: آمریکا چاره ای ندارد یعنی به هر طریق اهدافش را دنبال می کند تا زمانی که بتواند سوژه جدید را پیدا کند یا یک آلترناتیو برای حقوق بشر پیدا کند اما تا آن زمان از این ابزار استفاده می کند برای اینکه بتواند اهداف خود را دنبال کند.

وی درخصوص چگونگی مقابله با حقوق بشر آمریکایی گفت: ما باید هم دیپلماسی دولتی و هم دیپلماسی پارلمانی خود را فعال کنیم و با حضور فعالانه در مجامع حقوقی بین المللی، چهره واقعی رفتارهای ناقض حقوق بشر آمریکا و کشورهای اروپایی و برخی کشورهایی که مورد حمایت آمریکا هستند و ناقض حقوق بشر هستند را از طریق مجامع بین المللی پیگیری کنیم.

منبع: عصر امروز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات