خادمی گفت: این طرح که با حضور وزارت نفت و همکاری با قرارداد هایی است که از تولید اکتشافات به خارجی ها طی قرارداد 25ساله حکایت دارد و به عبارتی دیگر تمام توان تولیدات نفتی ما را با ضعف مواجه می کند.

به گزارش لرستان خبر، خادمی در خصوص جزئیات این طرح افزود: اگر به جزئیات این طرح به صورت موشکافانه دقیق شویم می بینیم که نتیجه این طرح نه تنها برای منافع ملی ایران سودی ندارد که هیچ بلکه در جزئیات هزینه بسیار هنگفتی برگردن ایران می افتد و همچنین باعث می شود که ایران از توان تخصصی خود در این حوزه غافل بماند و درنتیجه این طرح به زیان ایران تمام می شود .

وی گفت: گرچه آی پی سی در ظاهر با هدف جذب سرمایه گذاری برای خارجی ها ظاهری گول زننده برای مدیران نفتی دارد اما درواقع مانند قرارداد ترکمانچای ماهیتی استعماری دارد و باعث می شود که جایگاه ایران به 60 سال قبل بازگردد و استقلال سیاسی ایران را خدشه دار کند.

این عضو فعال کمیسیون انرژی مجلس اظهار کرد: من با این طرح بسیار مخالفم و حتی نامه ای خطاب به رئیس جمهور و مقام معظم رهبری تهیه کردم و از آنها خواستار توقف این طرح شدم و حتی در نطق خود در مجلس شورای اسلامی به ذکر نقاط ضعف این طرح پرداختم و قرار است کم و کیف آن دوباره بررسی شود.

خادمی درخصوص وضعیت نفت کشور گفت: نفت دارد به سمتی می رود که درآن خام فروشی نفت و کاهش دانش فنی در آن امری عادی شده است و متاسفانه ایجاد فضای بسته و دیکتاتوری در آن ، راه را بر هر نوع اصلاحاتی بسته است که نیازمند بازنگری در آن است.

منبع: شمانیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات