عربستان سعودی از تمام امکانات برای حمایت از گروه‌های تکفیری در عراق استفاده می کند واین کار را علی الخصوص باکمک رئیس اقلیم کردستان مسعود بارزانی و از طریق دراختیار قرار دادن پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی داخل استان اربیل انجام می‌دهد.

به گزارش لرستان خبر، گزارش ها از همکاری اقلیم کردستان عراق با عربستان سعودی در زمینه‌ی مسائلی که امنیت عراق را دچار مخاطره خواهد کرد و همچنین باعث برانگیخته شدن اختلافات سیاسی موثر در  به خطر افتادن امنیت منطقه از سویی دیگر خواهد شد خبر داد.

عربستان سعودی از تمام امکانات برای حمایت از گروه‌های تکفیری در عراق استفاده می کند واین کار را علی الخصوص باکمک رئیس اقلیم کردستان مسعود بارزانی و از طریق دراختیار قرار دادن پادگان‌ها و پایگاه‌های نظامی داخل استان اربیل انجام می‌دهد.

استمرار پیدا کردن این جریان نه تنها منجر به به خطر افتادن امنیت منطقه خواهد شد بلکه باعث به خطر افتادن امنیت عراق و تجزیه شدن سیاسی این کشور و وارد شدنش در درگیری‌های بزرگ سیاسی از جهت دیگر خواهد شد؛ همچنانکه بر امنیت و ثبات اقلیم کردستان نیز اثر خواهد گذاشت.

منبع: فاطر 24

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات