منافقین توطئه های امریکای جنایتکار و انگلیس مکار را پیاده می کنند

لرستان خبر: منافقین توطئه های امریکای جنایتکار و انگلیس مکار را پیاده می کنند

 

photo_2016-09-06_11-53-47

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات