کشته شدن و شهادت دهها انسان بی گناه و هم وطن ، خسارات مالی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی فراوان و تخریب اموال و آشوب های خیابانی تنها گوشه هایی از جنایات همگامی سران خائن فتنه ۸۸ و دشمنان آمریکایی است.

بسم الله الرحمن الرحیم.

دشمنان قسم  خورده و همیشگی اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ، به سرکردگی "مستکبر اعظم و شیطان اکبر" یعنی دولت عهد شکن و خون ریز آمریکا ، سال‌های زیادی را تلاش و برنامه ریزی نمودند تا به بهانه انتخابات ریاست جمهوری در سال ۸۸ ، توطئه ی بزرگی را علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران  اجرا کنند، فلذا تمامی عمال داخلی و خارجی خود از جمله منافقین و سلطنت طلبها و فریب خوردگان جاهل و بی بصیرت و طالبان دنیا و پست و مقام و قدرت طلبان و خواص دنیا پرست  را مدیریت کردند  تا به زعم خود به بهانه ی دروغین تقلب در انتخابات ، اصل نظام را نشانه روند، اما غافل بودند از اینکه رهبر آگاه و هوشمند و ملتی که از شور و شعور و بصیرت حسینی برخوردار هستند، آرزوی دیرینه آنها را بر باد خواهند داد.

بنا به فرموده رهبر فرزانه انقلاب ، بصیرت و دشمن شناسی و موقع شناسی و حضور در لحظه و زمان مناسب، سه ویژگی مهم خیل عظیم  حماسه سازان ۹ دی در فتنه سال ۸۸ بود، اما برخی خواص بی بصیرت و دنیا پرست که مانند طلحه و زبیر از نظام سهم خواهی می کردند، در پی این بودند تا با انتخاب میرحسین موسوی به عنوان رییس جمهور، به اهداف پست دنیوی خود نایل آیند، ولی نتیجه ی انتخابات آنها را از رانت و ویژه  خواری نا امید نمود، لذا آنها ننگ همگامی با دشمنان دین و ملت را بر علیه منافع ملی و مصالح نظام بر خود خریدند، حمایت آشکار حاکمان خونریز  آمریکا و رژیم صهیونیستی و دولت خبیث انگلیس از سران فتنه ۸۸ ، موید و مدرک این  همگامی شوم و نامبارک است.

همچنین تلخ کردن شیرینی حضور ۸۵ درصدی مردمی که میتوانست برگ برنده ای برای ملت و نظام باشد . کشته شدن و شهادت دهها انسان بی گناه و هم وطن ، خسارات مالی و سیاسی و امنیتی و اقتصادی فراوان و تخریب اموال و آشوب های خیابانی تنها گوشه هایی از جنایات همگامی سران خائن فتنه ۸۸ و دشمنان آمریکایی است.

بنابراین اعدام و حبس ابد کمترین مجازات سران فتنه بود ، اما با مماشات و سعه صدر نظام جمهوری اسلامی و به احترام تعداد اندکی از مردم که هنوز از نیات پلید سران فتنه آگاه نبوده و نیستند، برخی از آنها حبس خانگی شدند تا بلکه  از تخریب بیشتر جلوگیری شود؛ ولی امروزه با کمال تعجب شاهدیم که عده‌ای فریب خورده و یا دنباله های همان فتنه گران ، با پررویی تمام خواهان لغو حصر این خائنین به کشور هستند و عجیب تر این استکه مثل فتنه سال۸۸ ، دشمنان اجنبی یعنی همان حامیان خارجی در این خواسته نا معقول و نامشروع و غیر قانونی همگام و هم صدا هستند.

البته درخواست سی نفر از فعالین فتنه ۸۸ و سران جنبش سبز اموی از رییس جمهور جدید آمریکا مبنی بر تشدید تحریم‌ها و فشار به کشور خودشان، وطن فروشی سران فتنه را بیشتر از پیش آشکار نمود.

ما اعضای تشکلهای اسلامی دانشگاهی استان لرستان خواهان محاکمه علنی و اشد مجازات برای  سران خائن و وطن فروش فتنه ۸۸ می باشیم.

 

دفتر مرکزی تشکلهای اسلامی دانشجویی و فارغ التحصیلان استان لرستان

هشتم دی ماه هزار و سیصد و نود و پنج

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات