رئیس مرکز فناوری اطلاعات انتخابات کشور گفت: موضوع اخذ" رأی الکترونیکی" در انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراها به تأیید وزارت کشور رسیده است.

امیر شجاعان در مورد اخذ رأی الکترونیکی اظهار داشت: موضوع اخذ رأی الکترونیکی در انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراها به تأیید وزارت کشور رسیده است.

وی در مورد اینکه آیا اخذ رأی الکترونیکی در انتخابات آتی در تمام کشور انجام می شود یا خیر گفت: در هفته جاری نیز جلسه مشترک با شورای نگهبان داریم که در این جلسه حوزه های انتخابیه مورد نظر برای اخذ رأی الکترونیکی مشخص خواهند شد.

رئیس مرکز فناوری و اطلاعات انتخابات کشور خاطرنشان کرد: در زمینه انجام شدن طرح اخذ رأی الکترونیکی، وزارت کشور هیچ مشکلی را از نظر پشتیبانی نخواهد داشت.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات