وزیر علوم تشریح کرد:

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با تاکید بر حفظ شان دانشگاه ها در فضای انتخابات، گفت: مهم آن است که افراد با منطق و علمی صحبت کنند و مقررات و شأن دانشگاه را حفظ کرده، از شعارزدگی و ایجاد هیجان کاذب خودداری کنند.

دکتر کامران دانشجو با بیان اینکه مهم ترین مسئله یا خط قرمز در مورد فضای انتخاباتی در دانشگاه ها، حفظ شأن دانشگاه و دانشگاهیان است، اظهارکرد: شأن دانشگاه با میتینگ تبلیغاتی متفاوت است، البته این به معنای ارجحیت یکی بر دیگری نیست، اما هر دو شأن متفاوتی دارند.

وی با بیان اینکه دانشجو و دانشگاهی تعریف مشخصی دارد، تصریح کرد: اگر این تعریف درست تبیین شود، شأن دانشگاه مشخص می شود. مهم ترین شأن دانشگاه این است که در دانشگاه هر حرفی که زده می شود، از قاعده مقررات، ادب، منطق و علم پیروی کند.

مقررات سخنرانی های انتخاباتی در دانشگاه ها

وزیر علوم با اشاره به مقررات دانشگاه ها در رابطه با سخنرانی های انتخاباتی، گفت: در انتخابات نیز همان مقررات قبلی حاکم است و بحث جدیدی مطرح نخواهد شد. در این راستا مسئولین دانشگاه ها موظف به ایجاد زمینه فعالیت پرشور برای انتخابات هستند و باید حضور حداکثری مردم را تبلیغ کنند که اگر این کار با حفظ شأن دانشگاه انجام گیرد، از نظر وزارت علوم هیچ مشکل خاصی ندارد.

وی با بیان اینکه برای هر فردی که می خواهد در دانشگاه سخنرانی کند، قوانین و مقرراتی جاری و ساری است، اظهارکرد: وزارت علوم در بحث انتخابات، این قوانین را تغییر نمی دهد و مقررات ویژه ای وضع نمی کند، بلکه همان مقررات معمول دانشگاه اجرا خواهد شد، البته بدیهی و کاملا طبیعی است که در طول این ایام و به خاطر حساسیت های زمانی، مسئولین دانشگاه ها دقت بیشتری در صدور مجوز اعمال کنند.

وی افزود: اگر کسی می خواهد صحبت کند، باید از دانشگاه مجوز دریافت کند که این مجوز را همان مرجع متداول (شورای فرهنگی دانشگاه) صادر می کند که پیش از انتخابات نیز این کار را انجام می دادند.

وزیر علوم همچنین درباره صحبت کردن طرفداران احزاب مختلف در دانشگاه، تصریح کرد: هر فردی می تواند در دانشگاه صحبت کند و یا از سیاست های کاندیدایی خاص طرفداری و یا آن را نقد کند و هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد. فقط مهم آن است که افراد با منطق و علمی صحبت کنند و مقررات و شأن دانشگاه را حفظ کرده، از شعار زدگی و ایجاد هیجان کاذب خودداری کنند.

وزارت علوم نگاه جناحی ندارد

دانشجو با بیان اینکه وزارت علوم به این مساله نگاه جناحی ندارد و به دانشگاه ها نیز اعلام شده است که این نگاه را نداشته باشند، ادامه داد: بنابراین نه تنها با صحبت های علمی افراد مشکلی نداریم، بلکه استقبال نیز می کنیم.

وی با بیان اینکه دشمن برای دانشگاه ها و انتخابات نقشه دارد، اظهار کرد: نباید در دانشگاه طوری عمل کرد که باعث شود یکی از خانه های جدول دشمن پر شود، مطمئنا این موضوع از طرف مسئولین دانشگاه ها رصد خواهد شد و مدیریت دانشگاه ها برای اصل نظام با هیچ کس شوخی ندارند، اما در چارچوب مقررات همه آزادند که در دانشگاه حرف بزنند.

وزیر علوم در ایسنا

نباید درباره انتخابات خودمان را به خواب خرگوشی بزنیم

وزیر علوم با تاکید بر اینکه در رابطه با انتخابات به این شکل نخواهد بود که خودمان را به خواب خرگوشی بزنیم و بگوییم که اگر اتفاقی هم افتاد، مهم نیست، اظهار کرد: اگر کسی بنای پر کردن یک گوشه از جدول دشمن را داشته باشد، به هیچ وجه اجازه داده نخواهد شد و بر اساس مقررات جاری و ساری انضباطی در داخل دانشگاه ها با فرد خاطی برخورد قانونی صورت می گیرد و اگر جرمی هم اتفاق بیافتد حتما به مراجع قضایی اعلام می شود.

دانشجو با بیان اینکه انتخابات برای مردم ایران و دنیا بسیار مهم است، گفت: در این زمینه مدیران مراکز آموزش عالی کشور با بصیرت و عمیق به این قضیه می پردازند و امیدواریم هیچ دانشگاهی نیز در این زمینه دچار روزمرگی نشود، وظیفه ما و کلیه مدیران و مسئولین دانشگاهی این است که برای انتخاباتی پر شور و با مشارکت حداکثری برنامه داشته باشیم.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات