دانشجویان دانشگاه تهران با امضاء طوماری ۱۰ متری به تبیین ویژگی و خصوصیات رئیس جمهور آینده و نقد تکثر نامزدهای انتخاباتی پرداختند.

  جمعی از دانشجویان دانشگاه تهران با امضای طوماری ۱۰ متری به صورت نمادین، تکثر نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یازدهم را مورد انتقاد قرار دادند و به تبیین ویژگی ها و خصوصیات رئیس جمهور آینده پرداختند.

این طومار ۱۰ متری امروز (سه شنبه) در محوطه دانشگاه تهران به امضای چند صد نفر از دانشجویان رسیده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات