توسط نخبگان لرستانی /

لرستان خبر: فرمانده انتظامی لرستان گفت : سیم خاردار هوشمند توسط یکی از نخبگان لرستانی اختراع و ثبت شد. با استفاده از سیم خاردارهای هوشمند به جای 15 نفر نیرو تنها یک نیرو که مسلط به استفاده از سیستم مانیتورینگ است به کار گرفته می شود.

لرستان خبر ،سردار 'محمد قنبری ' روز دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: سیم خاردار هوشمند سیستم امنیتی مناسبی در امر حفاظت و امنیت خواهد بود که عامل مهمی در حفظ نیروی انسانی در مکان های ضروری است .
 

وی با اشاره به اینکه طرح سیم خاردار هوشمند توسط نخبه لرستانی در جشنواره خوارزمی در سالجاری شرکت خواهد کرد ،اظهار داشت : در برخی مکان های امنیتی و حفاظتی استان در سه شیفت بیش از 15 نیرو خدمت می کنند که با استفاده از سیم خاردارهای هوشمند به جای این تعداد تنها یک نیرو که مسلط به استفاده از سیستم مانیتورینگ است به کار گرفته می شود.
 

وی تصریح کرد: این سیستم دارای ظریب امنیت بالا و قابلیت نامرئی شدن دارد که در مراکز حساس مثل حوزه مرزبانی و یا پیشگیری از سرقت قابل استفاده است.
 

قنبری گفت : این طرح به شکل یک دیوار تزیینی است و قابلیت نامرئی شدن دارد و این در حالی است که کاربرد آن در مراکز حساس حیاتی و در حوزه مرزبانی و پیشگیری از سرقت قابلیت دارد .

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات