امام جمعه الشتر:

امام جمعه الشتر گفت: مسئله عفاف وحجاب زیر بنا و شالوده کسب کمالات معنوی است و اگرفرهنگ عفاف و حجاب دچار انحراف گردد جامعه دچار انحراف می شود.

حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد موسوی در گفت و گو با لرستان خبر در الشتر، اظهار کرد: حجاب وعفاف کنونی جامعه، به هیچ عنوان از منظر اسلام پذیرفتنی نیست که یکی از دلایل آن، نگرانی بر حق مومنین در سطح جامعه است.

 

وی افزود: حجاب و عفاف به منزله زیر بنا و شالوده کسب کمالات معنوی است و اگر این فرهنگ اسلامی ایرانی، آسیب ببیند ارزشهای انسانی در جامعه دچار انحراف می شوند.

 

امام جمعه الشتر بیان کرد: وقتی صحبت از عفاف یا حجاب می شود به منزله، صحبت از معروف است وتوجه به این معروف باید همگانی باشد و اگر همه سازمان های فرهنگی سهم خود را از بابت این مسئله ادا می کردند دیگر تشویش خاطری در این زمینه وجود نداشت.

 

حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد موسوی تصریح کرد: اگر وضعیت پوشش جامعه را به یک  نهاد یا ارگان حواله دهیم آن گاه این حرکت، که باید یک مطالبه همگانی باشد، عقیم خواهد ماند.

 

امام جمعه الشتر اظهار کرد: دولت باید بستر ساز رسیدن به ارزشها و کمالات باشد و همه دستگاه های حکومتی باید در ترویج آن کوشا باشند اما تکیه کردن به یک یا چند نهاد در این مسئله، مشکلی را حل نخواهد کرد و باید ملت سهم خود را در اجرا و همگانی کردن فرهنگ عفاف و حجاب ادا کنند.

 

وی در باره معنای لفظی عفاف و حجاب افزود: حجاب حالتی روحی است که به انسان شخصیت می دهد که خود را حقیر و کوچک نکند و اجازه تعرض به حریم خود را نمی دهد و ظرافت ها وزیبایی های که خداوند به انسان داده را مستور می سازد وعفاف بستر ساز خلقیات نیک است.

 

جت الاسلام والمسلمین سید سجاد موسوی بیان کرد: می توان از دو منظر به مسئله عفاف وحجاب نگاه کرد، دیدگاه اول از منظر دین و تعهداتی است که انسان مومن را مکلف به انجام آن می کند.

 

امام جمعه الشتر اظهار کرد: دیدگاه دیگری که می توانیم از زاویه آن به مسئله حجاب نگاه کنیم بحث ملیت است که پیشینیان ما ایرانیان، نسبت به بحث عفاف وحجاب، مقید بوده تا جایی که اگر دین هم انان را مقید نمی کرد با رجوع به فطرت  خود که برای حجاب تقدس قائل است، نسبت به رعایت ان توجه داشته اند.

 

وی افزود: مشکلی که هم اینک جامعه را نسبت به فرهنگ عفاف و حجاب بی تعهد می کند بی تعهدی و بی بند باری نسبت به دو دیگاه موجود در بحث حجاب است، زیرا اگر فقط به یکی از دو دیدگاه توضیح داده شده، تعهدی وجود داشت ،رخنه در ارزش ها به وجود نمی آمد.

 

حجت الاسلام والمسلمین سید سجاد موسوی اظهار کرد: ریشه این بی بند وباری به سستی اعتقادات، بر می گردد واساس این بی اعتقادی نیزغلبه جنگ نرم دشمن در بعضی مسائل است.

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات