رئیس مرکز مطالعات راهبردی قوه قضائیه کشور:

لرستان خبر: رئیس مرکز مطالعات راهبردی قوه قضائیه کشور گفت: کسانی که نگرش دنیاگرایی و سکولاریستی بر آن ها قالب است نمی توانند در عرصه پیوست نگاری فرهنگی ورود پیدا کنند.

لرستان خبر، حسین عابدینی امروز در دومین کارگاه پیوست نگاری فرهنگی که به صورت ویدئو کنفرانس با حضور اساتید بسیجی دانشگاه های لرستان و دیگر اساتید دانشگاه های کشور به میزبانی سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور و مراکز استانی این دانشگاه برگزار شد، ضمن تشریح الزامات و شرایط شخصیتی و علمی پیوست نگار فرهنگی اظهار کرد: کسانی که نگرش دنیاگرایی و سکولاریستی بر آن ها قالب است نمی توانند در عرصه پیوست نگاری فرهنگی ورود پیدا کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه پیوست نگاری فرهنگی نیازمند به مجاهدت علمی است تصریح کرد: یک پیوست نگار فرهنگی حرفه ای از حیث شخصیتی باید دارای تقوا، قصد تقرب و پاک دستی در پیوست نگاری فرهنگی، دغدغه و درد فرهنگی توام با مجاهدت علمی در ساحت فرهنگ، درک عواقب ناشی از انحراف در کار فرهنگی، عقلانیت و حکمت در مواجهه با مسائل فرهنگی باشد.

 

رئیس مرکز مطالعات راهبردی قوه قضائیه گفت: در واقع پیوست نگاری فرهنگی ویژگی های خاص خود را می طلبد زیرا افرادی وجود دارند که در پروژه های میلیاردی برای اینکه پیوست نگاران فرهنگی را با مطامع خود همراه کنند گوشه چشمی هم به این پیوست نگاران دارند، بنابراین ضرورت دارد که پیوست نگار دارای تقوا و پاک دستی باشد.

 

عابدینی در بخش دیگری از اظهارات خود به بیان الزامات علمی پیوست نگاران فرهنگی حرفه ای پرداخت و تصریح کرد: پیوست نگار فرهنگی باید دارای الزامات آمادگی و اشراف علمی در میدان مطالعات میان رشته ای، شناخت منظومه فکری و معرفتی اسلام، فرهنگ شناسی، مردم شناسی فرهنگی و آسیب شناسی فرهنگی باشد.

 

وی با بیان اینکه طرح های مختلف اقتصادی، آموزشی، عمرانی و دیگر طرح ها مسائل خاص خود را دارند، عنوان کرد: اگر یک پیوست نگار فرهنگی بخواهد در این طرح ها مداخله کند باید اشراف علمی لازم را داشته باشد و اگر این اشراف علمی وجود نداشته باشد از جانب مجریان طرح به پیوست نگار فرهنگی به عنوان یک مزاحم به آن نگاه می شود و این در حالی است که هدف از تدوین پیوست فرهنگی به هیچ وجه ایجاد مزاحمت نیست.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات