در ارزیابی رؤسا و ادارات کتابخانه های عمومی استان لرستان /

لرستان خبر: در ارزیابی رؤسا و ادارات کتابخانه های عمومی استان لرستان ، برای هشتمین سال پیاپی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بروجرد و مدیریت این مجموعه عناوین برتر استان را کسب کردند.

لرستان خبر، به نقل از روابط عمومی امور کتابخانه های عمومی بروجرد ، در جلسه شورای اداری اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان نتیجه ارزیابی 14 کارشناس اداره کل با تأیید مدیرکل کتابخانه های عمومی لرستان اعلام شد.


در این ارزیابی برای هشتمین بار متوالی ˈداود پهلوانˈ رئیس برتر استان و اداره امور کتابخانه های عمومی بروجرد با کسب امتیازات کامل در همه بندها و شرایط از طرف کارشناسان بعنوان اداره بـرتــر استان لرستان معرفی و تقدیر شدند.


همچنین کتابخانه عمومی شهید محمود صارمی بروجرد رتبه اول شهرهای استان در زمینه اعضاء فعال و کتابخانه کامل در انجام خدمات فنی و پیشرو در امانت و مراجعین را کسب کرد.


کتابخانه عمومی علامه سید جعفر شهیدی و کتابخانه آیت الله العظمی بروجردی اشترینان نیز رتبه اول بخشهای استان در اعضاء فعال و کتابخانه کامل در انجام خدمات فنی و پیشرو در امانت و مراجعین را کسب نمودند.


انتخاب مدیر نمونه کتابخانه ها بر اساس شاخصهایی مانند امور انجمنها و مشارکتها، ارتقای مطالعه مفید، امور آی تی، امور مالی و جذب منابع مالی ، جذب اعضا و رضایتمندی مراجعه کنندگان تعیین می شود.
 

شهرستان بروجرد داری پنج کتابخانه عمومی و پنج کتابخانه مشارکتی با بیش از 12 هزار عضو فعال و بیش از 185هزار جلد کتاب می باشد.

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات