هر طور صلاح می دونی این کار رو به انجام برسون

2تا کافی نیستاول حسن خودش را معرفی کرد . بعد مسائل کلی مطرح شد . ایشان در همه ی حرف ها ، تاکیدش روی مسائل اخلاقی بود .

 
یادم نمی رود ؛ قبل از اینکه وارد این جلسه شوم وضو گرفتم و دو رکعت نماز خواندم و گفتم : خدایا خودت از نیت من باخبری ؛ هر طور صلاح می دونی این کار رو به انجام برسون . بعدها در دست نوشته های او هم خواندم که نوشته بود : برای جلسه خواستگاری با وضو وارد شدم و همه کارها را به خدا سپردم .
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات