در خواب عمیق مسئولان فرهنگی کشور اتفاق افتاد؛

گالری اعتماد ۲ در تهران این هفته محل نمایشگاهی بود که در آن ابتذال و بی حیایی و ترویج بی بندوباری به نمایش گذاشته شده بود آن هم با مجوز رسمی از سوی...!!!

متاسفانه گویا قرار نیست حمله های ضد فرهنگی مجوز دار؟! به فرهنگ ایرانی و اسلامی تمام شود و برخی از مسئولان که برای چنین تهاجم های ضد فرهنگی جاده هموار میکنند از خواب غفلت بیدار شوند و دست از خیانت به فرهنگ ایرانی و اسلامی بردارند و مطالبات رهبر معظم انقلاب را جامعه عمل بپوشانند.
 
در هفته گذشته نمایشگاهی تحت عنوان ” فرای من ” از سوی یوشا بشیر در گالری اعتماد ۲ تهران برگزار شده است که مجسمه هایی را با ابعاد واقعی انسان به نمایش گذاشته است که بسیار شرم آور است.
 
نمایشگاه جنسی که ترویج بی بندوباری و بی حیایی را به نمایش گذاشته است آن هم با مجوز رسمی از سوی ... که بسیار جای تاسف دارد .
 
در این نمایشگاه مبتذل جنسی اندام انسان بصورت کامل واضح و بدون هیچ محدودیتی به نمایش گذاشته شده و مجسمه آن ساخته شده است!!!
 
اصلا هدف از برگزاری این نمایشگاه مبتذل چه بوده است؟جز حمله به فرهنگ ایرانی و اسلامی و ترویج بی بندوباری و گسترش فساد و فحشا؟
 
پیشاپیش از نشر تصاویر از شما مخاطبان عزیز عذر خواهی میکنیم اما به دلیل نشان دادن عمق فاجعه ضد فرهنگی و همچنین سندیت خبر تصاویر را منتشر کردیم:
 


 

 

 

 

 

تعدادی زیادی از تصاویر به دلیل فاجعه بار بودن منتشر نشد.

 

 

 

 

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات