توافق هسته ای رگ حیات جریان اصلاحات و فتنه/

جریان فتنه و اصلاح طلب روی توافق احتمالی هسته ای به شدت حساب کرده اند و انجام پروژه های سیاسی خود را به پس از این توافق موکول کرده اند. به گزارش سراج24 این جریان تصمیم گرفته موضوعات سیاسی و انتخاباتی خود را کاملا پس از توافق اجرایی نماید.

حاکی ار آن است که جریان فتنه و اصلاح طلب روی توافق احتمالی هسته ای به شدت حساب کرده اند و انجام پروژه های سیاسی خود را به پس از این توافق موکول کرده اند.


این جریان تصمیم گرفته موضوعات سیاسی و انتخاباتی خود را کاملا پس از توافق اجرایی نماید.
این جریان با حساب روی این موضوع که پس از توافق هسته ای سرمایه اجتماعی این جریان به صورت خودکار افزایش پیدا می کند تصمیم گرفته پروژه هایی نظیر موضوع رفع حصر سران فتنه و یا آزادی برخی محکومان امنیتی فتنه88 و همچنین موضوع آزادی احزاب و بازگشایی جدی برخی احزاب منحله اصلاح طلب را پس از توافق احتمالی هسته ای اجرایی نماید.در همین راستا برخی اصلاح طلبان و وابستگان فتنه معتقدند توافق هسته ای تازه اول دعواست و با نزدیک شدن به انتخابات مجلس و مطرح کردن این موضوعات از یک سو و مطرح کردن تعلیق تحریم ها و نه رفع تحریم ها(چون بنا بر رفع تحریم ها نیست) وی ایجاد شوک کلامی تعلیق بر وضعیت اقتصادی کشور در کوتاه مدت خواهیم توانست به راحتی اکثریت مجلس را به دست بیاوریم.

 


در همین راستا اصلاح طلبان معتقدند انتخابات مجلس دهم مهم ترین و تاثیرگذارترین انتخابات در ده سال آینده جمهوری اسلامی خواهد بود و اگر اصلاح طلبان در پوشش های گوناگون اعم از اعتدال و ... بتوانند به مجلس راه پیدا کنند قطعا ریاست جمهوری آینده و اقلیتی از خبرگان را نیز خواهند توانست به دست آورند.


گفتنی است عقلای جریان موسوم به اعتدال که چندان مایل به یک کاسه شدن با اصلاح طلبان نیستند معتقدند اصلاح طلبان با سوءاستفاده از توافق احتمالی هسته ای و بحث تعلیق تحریم ها که عملا رفع تحریم ها را به دنبال نخواهد داشت همین اندک اعتمادی را که مردم به این جریان دارند را سلب خواهند کرد و معتقدند این جریان هملا با چوب اصلاح طلبان و جریان فتنه به حاشیه رانده خواهد شد.منبع: سراج 24
 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات