پس از اظهارنظر "فتواگونه" درباره یک تجمع

بد نیست سخنگوی دولت که در خصوص "شرعی" بودن یا نبودن تجمعات اظهارنظر می کند، حکم "شرعی" خود را درباره این تصاویر و رقاصی‌های پس از تفاهم لوزان هم بیان کند!

 

هفته گذشته محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در خصوص تجمعات موسوم به "اجازه نمی دهیم" به جز قانون، وارد حوزه "شرع" هم شد و در اظهارنظری فتواگونه گفت: گفت: «تجمعات اجازه نمی‌دهیم غیرقانونی و غیرشرعی است.»

رفتار دولت در برخورد با تجمعات اینچنینی به وضوح جناحی و یکطرفه بوده است.

با این وجود، اظهارنظر عجیب نوبخت در خصوص این تجمع در حالی است که پس از تفاهم لوزان، عده ای از حامیان دولت شبانه به خیابان ها ریختند و به جشن و پایکوبی مشغول شدند! این تجمعات در برخی موارد با ناهنجاری و اعمال خلاف عرف نیز همراه بود.

فارغ از محتوای تفاهم لوزان و نتایج خوب یا بد آن برای کشورمان، و نیز بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی این پایکوبی های خیابانی، بد نیست سخنگوی دولت که در خصوص "شرعی" بودن یا نبودن تجمعات نیز اظهارنظر می کند، حکم "شرعی" خود را درباره این تصاویر و تجمعات هم بیان کند!
 

 
 
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید
  • بنده خدا

    اگه به شما باشه ، که مردم باید برن بمیرن بمانند جمعت دلواپس!

    یعنی چی؟
    مردم شادی نکنن، برن بمیرن شما راضی می شی
    یا همش گریه ماتم و عزا

نظرات