احکام اسلام باید پیاده شود، منتها از مسئولان شروع می شود.

؛آیت الله خوشوقت از اساتید اخلاق در بیانی قابل تامل این گونه می فرمایند: احکام اسلام باید پیاده شود، منتها از مسئولان شروع می شود. اگر مسئول پایبند به اسلام باشد و قانون اسلامی را پیاده کند دیگران هم از او یاد می گیرند، می شود «الناس علی دین ملوکهم»... اما اگر مسئولان اسلام را پیاده نکردند مردم هم اسلام را پیاده نخواهند کرد، هر چه هم عمر بگذرد اسلام پیاده نمی شود و آثار پیاده نشدن اسلام هم ظاهر می شود. زنها حجاب را رعایت نمی کنند، مردم نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند. منبع: روضه نیوز

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات