معاون ارتباطات دفتر رییس جمهور پیش از افطاری روحانی در نوشته ای، به صراحت تاکید کرده بود "اجازه نمی دهم کسی با تهدید، کنار منتخب ملت عکس یادگاری بگیرد." با این وجود، ظاهرا این تهدید اسماعیلی خبرنگار منتسب به خود او را شامل نمی‌شد!

در ضیافت افطار شب گذشته حسن روحانی، با اصحاب رسانه، خبرنگار زن منتسب به پرویز اسماعیلی، به صورت اختصاصی با رییس جمهور عکس یادگاری گرفت.

 

، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور، در هنگام صرف افطار، این خبرنگار زن را شخصا نزد حسن روحانی برد و به رییس جمهور معرفی کرد.

 

ذوق زدگی خبرنگار، هنگام احوالپرسی با رییس جمهور، دقایقی کل مراسم  را تحت الشعاع قرار داد و باعث شگفتی مهمانان شد.

 

او سپس با ذوق زدگی و شعف فراوان با رییس جمهور عکس یادگاری انداخت. گفتنی است اسماعیلی، پیش از افطاری روحانی در نوشته ای، به صراحت تاکید کرده بود "اجازه نمی دهم کسی با تهدید، کنار منتخب ملت عکس یادگاری بگیرد."

 

با این وجود و با توجه به اینکه قرار بود اسماعیلی اجازه ندهد تا کسی با تهدید کنار منتخب حداقلی ملت، عکس یادگاری بگیرد، پس چگونه اجازه این اقدام را به افراد مذکور داده است؟منبع:‌صراط

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات