میرانا و هفت جن بدبخت
 

فکر نکنید می‏خواهم یک کتاب زرد معرفی کنم. کتاب «میرانا و هفت جن بدبخت» نوشته امید کوره چی است. «میرانا» داستان کسی است که در جست‏وجوی کسب قدرت از راه‏های ماورایی است، او پس از مدت‏ها کوشش به بهانه دست یافتن به راز ساختن «زجاج» به شاگردی درویشی می رود که می خواهد با متحد کردن ۷ طایفه جنیان و تسخیر آنها انسان‏ها را نابود کند. پس از مدتی درویش بر خلاف همیشه به شاگردش دستور می‏دهد تا زنی را برای او به خانقاه بیاورد و برای این کار هم از هیچ جنی کمک نگیرد و این آغاز ماجراست.

 

اما این کتاب چه ویژگی دارد که مطالعه‏اش را به شما پیشنهاد می‏کنیم و مطالعه‏اش چه فایده دارد؟! به شما قول می دهم که اگر چند صفحه اول کتاب را بخوانید دیگر حاضر نیستید کتاب را رها کنید. جذابیت و گیرایی داستان فوق العاده است. امروز کم نیستند شمار کسانی که از روی سادگی یا هر چیز دیگری به دام کسانی می‏افتند که به اسم نیروی‏های غیبی، الهی، کیهانی و ... دستگاهی درست کرده‏اند و ادعایی می‏کنند و برای خودشان هم به اصلاح معجزاتی دارند! حداقل فایده‏ی این کتاب این است که اگر گذارتان به این آدم‏ها افتاد و چند خبر از زندگی شخصی‏تان به شما دادند و یا موی‏تان را سیخ کردند و از این جور کارها فکر نکنید خبری هست.

 

بخشهایی از کتاب« میرانا و هفت جن بدبخت»:

«استاد بادی به غبغب انداخت و گفت: همه تمرکز کنین! می‏خوایم وصل بشیم! همه خودشونو بِدن به من! خودشونو بِدن به من!

ناگهان جمعیت نشسته روی صندلی ها از جا بلند شدند و دست‏های هم را گرفتند، چشم‏هایشان را بستند و صدا توی سینه‏ها خفه شد، استاد سفیدپوش دست‏هایش را برد بالا و گفت: ما را فراگیر ای خالق جهان! ما را فراگیر!

هنوز جمله استاد تمام نشده بود که چند توله جن بدبخت که هنوز بالغ نشده بودند از دیوارهای اتاق بیرون آمدند و پریدند وسط جمعیت، قیافه توله جن‏ها قبل از بلوغ بدجوری حال به هم‏زن است...»

 

منبع:عمارنامه

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات