شعری تقدیم به شهدای زاریا؛

جبار امرایی شاعر خوش ذوق و جوان لرستانی شعری سروده و آن را تقدیم به شهدای «زاریا» کرده است.

به گزارش لرستان خبر، جبار امرایی شاعر خوش ذوق و جوان لرستانی شعری سروده و آن را تقدیم به شهدای زاریا کرده است.

در «زاریا» پر پر نمودن شیعیان را

امشب درون سینه ام آتش فشان است                                                         اندوه دورانی کهن اینجا نهان است

امشب دلم در اعتصاب خنده رفته                                                                کارش فقط این گریه های بی امان است

چیزی نمی گوید دلم از درد و رنجش                                                            اما گمانم دردهای شیعیان است

هر کس که می آید ملاقات دل من                                                                 حرفی بگوید کَز سر حدس و گمان است

من شایعاتی را شنیدم که دل من                                                                   در انتظار واکنش های جهان است

ای سازمان های جهانی خواهش من                                                              یک موضع محکم ز شورای سران است

گفتم به دل این کارها سودی ندارد                                                                گوش جهان در اختیار دیگران است

ریزد اگر خون مسلمانان غمی نیست                                                            جام جهانی تیتر یک این زمان است

توپ طلا امسال در دست کِه باشد؟                                                             در جمع مردم نقل شیرین دهان است

در زاریا پر پر نمودن شیعیان را                                                                     موضوع اصلی نزد ما ارز گران است

از سرنوشت شیخ تقریبی خبر نیست                                                          اما خبر هایی ز نرخ آب و نان است

این اعتصاب تو دگر رنگی ندارد                                                                  نجوای یاسین در دو گوش این خران است

آهسته میگویم که بین ما بماند                                                                   این شیعه بودن های ما لق زبان است

 

شاعر: جبار امرایی

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات