سعید بیابانکی مطرح کرد:

بیابانکی با بیان اینکه هدف اصلی طراحان فضای مجازی گام نهادن در مسیر آسایش بوده، گفت: هر تکنولوژ ی جدید که برای بهره برداری عرضه می شود، تا مردم به آن انس بگیرند و فرهنگ آن را بیاموزند طبیعتا با یک سری آسیب هایی همراه است.

به گزارش لرستان خبر، سعید بیابانکی شاعر معاصر  گفت: فضا ی مجازی زاییده دوران تکنولوژی و دوران مدرن است چنانچه امروز بدون این فضا زندگی میسر نبوده و ناممکن است چرا که همه ما از کودک و سالخورده تا بزرگسال و جوان و نوجوان به نوعی با این فضا درگیریم و به آن نیازمند هستیم.

وی ادامه داد: این نیاز طبیعی است لذا با توجه به همین نیاز و نیز فضای باز وجود فساد در آن بایستی پیشگیری هایی به این منظور وجود داشته باشد چرا که از روزی که این فضا ایجاد شده هدف کسی آلوده کردن آن  نبوده است.

بیابانکی با بیان اینکه  هدف اصلی طراحان این فضاها  گام نهادن در مسیر آسایش بوده، گفت:  هر تکنولوژ ی جدید که برای بهره برداری عرضه می شود،  تا مردم به آن انس بگیرند و فرهنگ آن را بیاموزند طبیعتا با یک سری آسیب هایی همراه است.

فضای مجازی همواره در معرض آلودگی است

وی ادامه داد: فضای مجازی همواره در معرض آلودگی است و هیچگاه دور از این آسیب ها نیست ولی هر چقدر این فضا پاک تر، ایمن تر و سالم تر باشد، دغدغه های من به عنوان پدر فرزند نوجوانم کمتر بوده و خیالم راحت تر است که چون این فضاها به راحتی در دسترس است، مدام نگران باشم که فرزندانم فلان  سایت یا کانال نامناسب را ببیند.

به اعتقاد بیابانکی اگر فضای آموزشی امن و یک فرهنگ سازی خوب و موفق برای بهره گیری از این فضا انجام شود،  فکر می کنم نسبتا همه خیال شان راحت شده و استفاده از آن برای همه لذت بخش و آموزنده خواهد بود.       

وی عنوان کرد: من و امثال من و همه مسئولان ما همواره تلاش کردیم که یک محتوای پاک و سالم تولید کنیم که با آموزه های فرهنگ  اسلامی و ایرانی متناسب باشد ، تا کشوری که 37 سال بحران را پشت سر گذاشته که  به این جا رسیده است و نیازمند یک نسل پاک اندیش درآینده است، تا بتوانند سر بلندی و سرافرازی این کشور را حفظ کند.

بیابانکی تاکید کرد: طبیعتا هر کانال و فضایی که یک فضای ناسالم تولید کند مضر بوده و خیانت به دستاورد ها، به سیاست و آرمان انقلاب همچنین شهدا و آدم هایی که سال های سال برای سربلندی این کشور تلاش کرده و در این راه از جان خود گذشته اند، است لذا شکی نیست که هر حرکت ناسالمی برای گسترش فساد در این فضا به نظر من خیانت است.  

آشتی بزرگان با فضای مجازی به جای جبهه گیری

وی بهترین شیوه سالم سازی فضای مجازی را در این می داند که آدم های بزرگ و تاثیر گذار و دارای مخاطبان فراوان محتوای سالم در این فضا تولید کنند و افزود: طبیعتا بزرگ ترین کار ما این است که بزرگان ما با این فضا آشتی کنند و در مقابل آن جبهه نگیرند و بیانیه صادر نکنند بلکه به میدان بیایند و با تولید  محتوای سالم و افزایش و جذب مخاطبان در ایجاد یک فضای مجازی پاک موثر باشند.

بیابانکی با بیان اینکه مقابله برای ریشه کنی فساد از فضای مجازی تعبیر مناسبی نیست، گفت: مقابله در دنیای امروز چیز بی مفهومی است آن هم  درصورتی که ما دشمن را نمی بینیم که با آن از روبه رو مقابله کنیم بلکه ما با تفکر و اندیشه روبه رو هستیم که آن را نمی بینیم و نمی دانیم کجا حضور دارد.

این شاعر مطرح کشور عنوان کرد: بهترین راه برای داشتن فضای مجازی پاک حضور پررنگ اهالی فرهنگ و کسانی که فکر و عقیده و هنر تولید می کنند در این فضا خواهد بود چرا که وقتی حضور آن ها پررنگ شد طبیعتا حضور عناصر نامطلوب کمتر می شود مثل یک رودخانه پرخروش است که مثلا یک ناسالم وارد بشود و آسیب جدی نمی تواند بزند وقتی که آن رودخانه پر آب تر و پر خروش تر شده است.

منبع: پارس

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات