لزوم توجه به نقش مساجد در ایجاد تمدن نوین اسلامی

؟ چه زمانی از ظرفیت های مساجد و فعالان آن باید استفاده شود؟ زمان آن فرا رسیده که مساجد استان اقدام انقلابی انجام دهند. اقدام انقلابی علیه رخوت، کسلی و راحت‌طلبی

لرستان خبر:

مساجد؛ پایگاه‌های انقلاب فرهنگی

 1. مساجد از ابتدا پایگاه‌های انقلاب به شمار می‌آیند هم‌چنانکه پایگاه اصلی نهضت عظیم اسلامی در صدر اسلام نیز بوده‌اند. در واقع هرجا سامان زندگی است مسجد مرکز و کانون اصلی است (1).

مساجد اگر کارکردهای خود را به خوبی بازیابند بی‌گمان یکی از ظرفیت‌ها و داشته‌های مهم جامعه اسلامی برای مبارزه با استکبار جهانی و قدرت‌های پوشالی دنیا خواهند بود. با نگاهی گذرا به تاریخ زندگانی پیامبر اسلام(صلی الله علیه‌وآله) و بهره گیری از سیره ایشان کارکردهای مساجد بیشتر و بهتر خود را بروز خواهند داد.

مساجدی که تنها مربوط به مسائل عبادی و روزانه مسلمانان نبوده و سراسر زندگی را منقش به نگاره های خود کرده است. مساجد در زمان رسول اکرم مرکز جنگ‌ها و مرکز سیاست و مرکز امور اجتماعی و سیاسی بوده.اینطور نبوده است که در مسجدِ پیغمبر همان مسائل عبادی و نماز و روزه باشد؛ مسائل سیاسی اش بیشتر بوده. هروقت میخواستند به جنگ بفرستند اشخاص را و بسیج کنند مردم را برای جنگ‌ها از مسجد شروع میکردند این امور را(2)

 

مسجد محل این بود که مسائل سیاسی در آن طرح بشود(3)

 1. مساجد از ابتدا میدان مبارزه ای بوده که امروزه با نام جنگ نرم از آن تعبیر می‌شود. جنگ نرمی که مقام معظم رهبری هدف از آن را تغییر در افکار مردم و تصمیم گیری مسئولان ذکر کردند. در دنیایی که رسانه‌ها از هر سو در حال نواختن شمشیر بر پیکره‌ی جوامع اسلامی هستند بجاست که از مساجد به عنوان رسانه تبلیغاتی بهره برده شود. شما این رسانه تبلیغی خودتان را مغتنم بشارید.. این منبر تبلیغ و این پایگاه عظیم تبلیغ مسجد و حسینیه و زیر خیمه امام حسین را قدر بدانید. (4).

امام خمینی(ره) در یکی از سخنرانی‌های خود روزگاری را برای ما ترسیم می‌کنند که در آن غایت و هدف رژیم رضاخان قلدر این بود که مسجدی ها دست از کار بکشند و میدان را خالی کنند؛ آن روز که رضاخان تعرض به عمامه‌ها میکرد، من به یکی از ائمه جماعت گفتم اگر شما را نظمیه بردند و عمامه را برداشتند و موقع مسجد بود با همان لباس مبدل بروید مسجد. آنها غایت آمالشان این است که مسجدی ها دست از کار خود بردارند و متدینین میدان را برای جولان آنها خالی کنند(5).

آیا رضاخان‌های داخلی و خارجی تمام شده اند و دست از کار کشیده اند؟ سؤل اینجاست که آیا امروز هم، چنین خفقانی برای تبیین و بیان حقایقوجود دارد؟؟!!آیا زمان آن نرسیده است که ائمه جماعت و فعالان مسجدی پرچم جهاد کبیر رادر مساجد به دست گیرند؟؟ مگر نه اینکه انقلاب اسلامی از همین مساجد شکل گرفت؟؟

 

یکی از علل پیروزی این انقلاب مبارک در ایران اسلامی این بود که مردم به مساجد استقبال پیداکردند؛ جوانان مساجد را پرکردند و علمای اعلام مساجد را به عنوان مرکزی برای تعلیم، تربیت، روشنگری افکار و اذهان مورد استفاده قرار دادند مسجد مرکزی برای حرکت، آگاهی نهضت و افشای اسرار زمامداران فسادو خودفروخته رژیم طاغوت شد.(6).

 مکان پاکی که مأمنی برای جوانان، محفلی برای بصیرت افزایی و ملجایی برای روحانیون مبارز بود و تربیت و روشنگری را وظیفه ذاتی خود می‌‌پنداشتند.

 

آن روز باید ترس داشته باشید که به مساجد پشت بکنید.

 1. پیام رهبری به مردم عراق در سال 1382 گویای جایگاه مساجد در شکل گیری انقلاب‌هاست و به گونه‌ای که قطع ارتباط با مسجد به منزله شکست انقلاب‌های اسلامی بیان شده است انقلاب در این کشورها[ی مسلمان شمال آفریقا]...، آن روزی رو به شکست رفت و دوباره ملت‌ها استقلال خودشان را از دست دادند که رابطه خود را با مساجد و با دین و ایمان مساجد قطع کردند(7).

 انقلابی عمل کردن که رهبری آن را لازمه بقای نظام عنوان کردند مسلماً باید در چارچوب و قالبی اجرا گردد. حرکت انقلابی امت اسلامی زمانی بدون تحریف ادامه پیدا خواهد کرد که در مسجد و زیر نظر روحانی آگاه به زمان باشد. مساجد را آباد کنید .

اینها به حرکت انقلابی و بزرگ شما برکت خواهد داد(8).

با این دیدگاه میتوان عنوان کرد که فرد انقلابی از ابر قدرتها هراسی ندارد و با اتکال به آیه فاستقم کما امرت(9)پیش می‌رود و در جهت استحکام ساخت درونی نظام گام برمی‌دارد. اگر این مسجد و مرکز ستاد اسلام قوی باشد ترس از فانتومها نداشته باشید. ترس از آمریکا و شوروی و اینها نداشته باشید. آن روز باید ترس داشته باشید که شما پشت بکنید به اسلام . پشت بکنید به مساجد(10).

 

مساجد؛ پیش قراولان جهاد کبیر

 1.  امام راحل شاخصی را به ما ارائه میدهند که مدیران باید خود را با آن بسنجند: هرچه قدرت اسلام پیش مردم زیادتر باشد، مسجدها بهتر می‌شود و منبرها بهتر. یعنی اجتماع مسجد برای خداست و هرچه قدرت الهی، قدرت احکام الهی، در یک منطقه بیشتر باشد، مساجد آبادتر است.(11). آیا مدیران استانی و کشوری این شاخص را برای ارزیابی مدیریت خود مدنظر قرار میدهند؟؟

آیا بها دادن به مسجد و فعالیت‌های مسجد جزو الویت‌های مدیران شهری ماست؟؟ مگر نه اینکه اگر مسجد کیفیت شایسته خود را بیابد هزینه های مادی و معنوی بسیاری از دوش جامعه، مردم و مسئولان برداشته خواهد شد.(12)؟؟ پرواضح است که در اوایل انقلاب همین مساجد بودند که بخش عظیمی از فعالیت‌های پشت جبهه را انجام میدادند و در رفع نیازهای اولیه مردم جنگ زده پیش قراولان این جهاد کبیر بودند. مگر از همین مساجد رزمنده‌ها به جبهه های نبرد حق و باطل اعزام نمی‌شدند؟ مگر از همین مساجد گروه‌های موسیقی به جبهه‌ها اعزام نمی‌شدند؟

 

مگر تشییع شهدا جز در مساجد برگزار می‌شد و مسائل اقتصادی مردم جز با همکاری مساجد و فعالیت‌های خود مردم رفع شدنی بود؟؟ مسائل امنیتی با کمک کدام نیروهای غیر مسجدی اداره میشد؟...

 

دوگانه‌های به هم پیوسته مسجد طراز انقلاب اسلامی

 1. مقام معظم رهبری در سال اخیر بارها بر مسئله تبیین تأکید داشته و امام بزرگوار نیز می‌فرمودند: همه ما و شما و همه نسل های آتیه، آنها باید چشم و گوششان را باز کنند ... برهمه ائمه جمعه‌ها و جماعت‌ها در همه ممالک اسلامی این مطلب لازم است، بلکه فرض است که مردم را بیدار کنید و به مردم بفهمانید این معنا را...(13). امری در ظاهر بسیارساده و بدون هیچ گونه هزینه‌ای که تنها همّت میخواهد و همّت.  همتی که بخش عظیمی از آن بر دوش امامان جماعت است. مگر برپایی جلسات روشنگری و تبیین، جلسات تفسیر و بیان و تأویل، جلسات انگیزشی و جذب جوانان در مساجد چقدر هزینه میخواهد که به جرأت میتوان گفت در هیچ کدام از مساجد ما به طور منسجم انجام نمی‌گیرد. به راستی در مساجد ما چه زمانی اقدام انقلابی انجام خواهد گرفت؟ چه زمانی از ظرفیت های مساجد و فعالان آن باید استفاده شود؟ زمان آن فرا رسیده که مساجد استان اقدام انقلابی انجام دهند. اقدام انقلابی علیه رخوت، کسلی و راحت‌طلبی که متأسفانه در برخی از آنها و به جرأت در اکثرشان مشاهده می‌شود.  

بعثتی حقیقی از جنس بعثت پیامبر نیاز است. یعنی برانگیختگی از رکود و سستی به حرکت و رستاخیزی عظیم که ابتدا باید در مساجد اتفاق افتد و سپس در سراسر جامعه تزریق گردد و آن زمان است که مساجد به کارکردهای خود واقف می‌شوند مسجد مظهر آمیختگی دنیا و آخرت و پیوستگی فرد و جامعه در دیدگاه و اندیشه و مکتب اسلام است.(14)

مساجد خلوت انس با خدا و جلوت حشر با مردم و جایگاه عبادت و پایگاه سیاست است؛ دوگانه‌های به هم پیوسته مسجد طراز انقلاب اسلامی(15).

 

مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه...

 1. مردم نیز باید بدانند که اگر مسجد انقلابی عمل کرد، پیشرفت هم خواهد بود و حرکت انقلابی محقق نخواهد شد مگر با تبیین و روشنگری در همه زمینه ها این مساجد را، این سنگرهای اسلامی را پرکنند از جمعیت‌ها و در آنجا مسائل روز را بگویند و فریاد کنند. الان ما احتیاج به الله اکبر داریم(16). بیان مشکلات و موانع اجتماعی در نهایت به احیای مساجد و رفع مشکلات نیز خواهد انجامید.

چرا که مسجد هم مدرسه است هم دانشگاه هم مرکز تفکر و تأمل، هم مرکز تصفیه روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتصال بنده به خدا(17). امید است مسئولان امر به جای کشمکش‌های سیاسیو با دقت نظر به ظرفیت‌های واقعی مساجد و همچنین یاری گرفتن از خود مردم انقلابی که تحقیقاً ولی‌نعمتان و وارثان حقیقی انقلاب و کشورند به سوی تشکیل تمدن نوین اسلامی قدم بردارند و همواره این سخنان مقام معظم رهبری را به یاد داشته باشند که ؛ سؤال واجبی است که ما باید از خودمان بکنیم و اگر نکنیم دیگران از ما سؤال می‌کنند که شما برای تحول بخشیدن و پیشرفت دادن به مساجد چه کارهایی می‌خواهید بکنید و چه برنامه‌هایی در پیش دارید.(18)

 

 1. مقام معظم رهبری / مهر1390
 2. صحیفه امام، ج18، ص52
 3. صحیفه امام، ج18، ص425
 4.  بیانات در دیدار علما و روحانیون و مبلغان در آستانه محرم، 23/1/1378
 5. صحیفه امام، ج1، ص30
 6. بیانات در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19دی،19/10/1375
 7. بیانات در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19دی،19/10/1375
 8. خطبه های نماز جمعه تهران،19/11/1369
 9. سوره .... آیه ....
 10. صحیفه امام، ج13، ص21
 11. صحیفه امام، ج9، ص478
 12. پیام به بیستمین اجلاس سراسری نماز، 19/7/1390
 13. صحیفه امام، ج13، ص434
 14. بیانات در دیدار اعضای دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، 20/4/1389
 15. بیانات در دیدار اعضای دفاتر نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها، 20/4/1389
 16. صحیفه امام، ج8، ص508
 17. بیانات در دیدار علما، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر مقدس قم به مناسبت سالروز 19دی،19/10/1375
 18. سخنرانی در دیدار با جمعی از روحانیون، ائمه جماعات و وعاظ نقاط مختلف کشور، 14/12/1370

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات