یادداشتی کوتاه در تفاوت رویکردهای مرحوم هاشمی رفسنجانی با رهبر معظم انقلاب

در زمینه توسعه بعد از دفاع مقدس و طرح شدن موضوع سازندگی، دو دیدگاه اساسی در درون نظام مطرح شد .

دیدگاه اول، هدف خود را رسیدن به انقلاب فرهنگی می‌دانست و معتقد بود که فقر، عامل اصلی در ناکامی و نیل به انقلاب فرهنگی و منشأ فروپاشی انقلاب اسلامی است؛ لذا انقلاب اقتصادی را اساس در سازندگی معرفی می‌کرد و کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به این هدف را استفاده از تجربه دنیا ‌می‌دانست. 

دیدگاه دوم معتقد بود که دنبال کردن سازندگی، بدون توجه به جهتگیری حاکم بر انقلاب اسلامی و فرهنگ و ارزشهای بر آمده از آن، بستر مبتلا شدن به مدل‌های نظام سرمایه‌داری و کمونیستی است و ثمره آن منحل شدن انقلاب اسلامی در هاضمه تمدن مادی خواهد بود. طرفداران این دیدگاه با طرح‌هایی از قبیل جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی، در عین تلاش برای تامین معیشت مردم با استفاده از مقدورات تمدن مادی، به دنبال انقلاب فرهنگی هستند و معتقدند که با تعالی اندیشه‌های درون‌زا، می‌توان بستر آرام رسیدن به انقلاب فرهنگی را فراهم کرد؛ بدون این که کشور دچار معایب نظام سرمایه‌داری مثل اختلاف طبقاتی، حقوق‌های نجومی، ناهنجاریهای اخلاقی فساد و رشوه ... شود و از همه مهمتر، عزت و آرمان عدالت‌خواهی کشور در جوامع بین المللی خدشه‌دار گردد.

مهدی میرزایی

انتهای پیام/

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات