‌فاطمه‌ى زهرا سلام‌اللّه‌علیها که الگوست، در دوران کودکى، در بعد از هجرت پیغمبر به مدینه، در داخل مدینه و در ‌همه‌ى ‌حوادث سیاسى اجتماعى حضور داشت، این نشان‌دهنده نقش ‌زن در نظام اسلامى است.

فاطمه ى زهرا سلام اللّه علیها که الگوست، در دوران کودکى، در بعد از هجرت پیغمبر به مدینه، در داخل مدینه و در همه ى حوادث سیاسى اجتماعى حضور داشت، این نشان دهنده نقش زن در نظام اسلامى است.
 
این زندگى، از جهت « جهاد و مبارزه و کار انقلابى» ، « صبر انقلابى» ، « درس و فراگیرى و آموزش» و « سخنرانى و دفاع از نبوّت و امامت و نظام اسلامى» دریاى پهناورى از تلاش و مبارزه و کار و در نهایت هم شهادت است.
3.52M :volumeSoundFile
00:03:50 :durationSoundFileی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات