بر اساس استفتائی که از دفاتر مراجع صورت گرفته، جواب دفاتر بدین شرح می باشد:

به گزارش لرستان خبر، بر اساس استفتائی که از دفاتر مراجع صورت گرفته، جواب دفاتر بدین شرح می باشد:

در دهه فاطمیه و مابین آن گرفتن عروسی مانعی ندارد اگر چه تغییر زمان عروسی به فرصت دیگر بهتر است ولی در صورت برگزاری عروسی در این ایام، باید از شادی های معمول درجشن ها پرهیز شود .

پی نوشت:

استفتاء مرکز پاسخگویی به سوالات دینی انوار طاها از دفاتر مراجع تقلید

 

در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات