با جمع بندی اعضای کمیته فنی و هیئت مدیره حمید درخشان و محمد مایلی کهن به عنوان گزینه های اصلی و همچنین افشین پیروانی در مرحله بعد گزینه های سرمربیگری پرسپولیس شدند.

پس از جمع بندی های اعضای هیئت مدیره و کمیته فنی باشگاه پرسپولیس محمد مایلی کهن و حمید درخشان به عنوان دو گزینه اصلی سرمربیگری پرسپولیس انتخاب شدند.

همچنین افشین پیروانی نیز در بین این گزینه ها به عنوان نفر سوم قرار گرفت و قرار شد دو تن از اعضای هیئت مدیره با این گزینه ها مجدداً وارد مذاکره شوند. اما با توجه به شرایط گزینه ها مقرر شد که فعلاً به کرانچار که تنها گزینه خارجی پرسپولیس است جواب منفی داده نشود و او نیز همچنان جزو گزینه ها بماند.

قرار است تا سه روز آینده جلسات متوالی انجام و پس از ارائه گزارش به هیئت مدیره تصمیم نهایی گرفته شود. اما شانس مایلی کهن و درخشان بیشتر از دو تن دیگر است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات