کارلوس کی روش به عنوان مربی تیم ملی ایران در هر سطح و کیفیتی که باشد، نشان داده است انسان مغرور و مقتدری است. او بازیکنی را که برایش تره هم خرد نکند، به بازی نمی گیرد.

در فهرست جدید بازیکنان دعوت شده به تیم ملی، نام علی کریمی وجود نداشت. کی روش کریمی را به تیم ملی دعوت نکرد چرا که کریمی از فوتبال خداحافظی کرده بود.

آیا دلیل دعوت نشدن کریمی فقط همین بود که او اعلام کرد دیگر بازی نمی کند؟ پاسخ این سوال احتمالاً منفی است. برای درک این مدعا، باید به انتظارات کی روش از بازیکنانش توجه کنیم.

کارلوس کی روش از مهدی رحمتی ناراحت است که چرا بی مشورت با او، از تیم ملی کنار کشید. حالا هر چه بزرگان و ریش سفیدان با کی روش چانه می زنند که از خر شیطان بیا پایین و رحمتی را به تیم ملی دعوت کن، کارلوس خان کوتاه نمی آید!

همه می دانند که رابطه کی روش و کریمی بسیار خوب بود. آن قدر خوب که حتی مانوئل ژوزه بحران های تیمش را زیر سر کی روش می دانست. یعنی کی روش خط می داد و کریمی اجرا می کرد تا ژوزه در بحران گیر کند!

حتی وقتی که کریمی در پرسپولیس بازی نمی کرد، عضو تیم ملی بود. کی روش کاری به بازی نکردن کریمی در تیم ملی نداشت. او به کریمی ایمان داشت و حضور جادوگر را برای تیم ملی مفید می دانست.

آن همه احترامی که کی روش برای کریمی قائل بود، از نظر کی روش احتمالاً پاسخش خداحافظی نابهنگام کریمی از فوتبال نبود. کی روش کریمی را جزو ارکان تیمش می دانست. او حتی کریمی نیمکت نشین را هم برای تیمش لازم می دانست. ولی علی کریمی ناگهان بدون اینکه کوچکترین خبری به کی روش داده باشد، گفت خداحافظ فوتبال!

کریمی تقریباً همان کاری را انجام داد که رحمتی انجام داده بود. با این تفاوت که رحمتی با کی روش مشکل داشت و کریمی با کی روش رابطه بسیار خوبی داشت.

اگر از نظر کی روش خداحافظی بی خبر رحمتی از تیم ملی نکوهیده است، بدیهی است که خداحافظی بی خبر کریمی از فوتبال نیز ناپسند است؛ چرا که کریمی نیز مثل رحمتی عضو تیم ملی بود و کارلوس کی روش بر روی حضور او در سه بازی مهم پیش روی تیم ملی ایران حساب باز کرده بود.

در واقع کی روش احتمالاً خداحافظی کریمی را نشانه بی تعهدی او به خودش و تیم ملی می داند.

کار کریمی مثل این است که کاسیاس همین فردا بی آنکه به دل بوسکه اطلاع داده باشد، اعلام کند دیگر برای تیم ملی بازی نمی کند. معلوم است که دل بوسکه از اینکه باید مثل سایر مردم خبر این تصمیم کاسیاس را در روزنامه ها بخواند، شاکی می شود و احساس می کند کاسیاس بین او - که سرمربی تیم ملی است - و فلان رفتگر مادریدی هیچ تفاوتی قائل نشده است! کریمی دقیقاً چنین کاری با کی روش انجام داد.

کارلوس کی روش به عنوان مربی تیم ملی ایران در هر سطح و کیفیتی که باشد، نشان داده است انسان مغرور و مقتدری است. او بازیکنی را که برایش تره هم خرد نکند، به بازی نمی گیرد. کی روش در برابر ستاره ها، موضع دست پایین ندارد. حال فرقی نمی کند آن ستاره رحمتی باشد یا کریمی. هر کس که غرور و جایگاه او را مخدوش کند، باید قید همکاری با او را بزند مگر اینکه به جد در پی جبران برآید!

رحمتی برای جبران خطایش، باید کتباً از کی روش عذرخواهی کند. آیا کی روش چنین شرط سختی را پیش پای کریمی نیز می گذارد یا به دلیل رابطه خوب پیشین اش با کریمی، اندک تخفیفی به جادوگر می دهد؟
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات