مدیرعامل پرسپولیس خطاب به هواداران گفت: من از الآن به این هواداران می گویم اینطور پول خرج نمی کنم و اسم شان را به هواداران خواهم داد که با من در حال جفا کردن هستند. مطمئن باشید اسم شان را اعلام می کنم و می گویم که کدام بازیکنان از من چقدر پول گرفتند و یا خواستند اما به پرسپولیس پشت کردند.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: برای یک مربی و سه بازیکن با حسابی که انجام داده ام یک باشگاه صنعتی ۸.۵ میلیارد هزینه کرده است.

محمد رویانیان در گفت وگو با بخش خبری ساعت ۲۰: ۳۰ اظهار داشت: متأسفانه باید این را اعلام کنم که باشگاهی صنعتی میلیاردها تومان در این فوتبال خرج می کند و هیچکس نیست که در این فوتبال به او تو بگوید.

وی افزود: من باید عصبانی باشم و این حرف ها را بزنم که همه مردم بدانند یک باشگاه صنعتی در ایران وجود دارد که به حساب من یک مربی و سه بازیکن ۸.۵ میلیارد تومان برای آنها هزینه برداشته است تا به این تیم اضافه شوند.

رویانیان ادامه داد: من نمی دانم این پول از کدام جیب می رود اما مسلماً این پول شخصی نیست. میلیاردها تومان در حال خروج از بخش صنعتی کشور است و در فوتبال در حال هزینه شدن، که باید بدانیم این پول ها از کجا می آید.

وی خاطرنشان کرد: برای دو بازیکن من می خواهند دو برابر پول دهند مثلاً با حساب من ۲ میلیارد تومان می خواهند به هر نفر از بازیکنان من بدهند.

مدیرعامل پرسپولیس خطاب به هواداران گفت: من از الآن به این هواداران می گویم اینطور پول خرج نمی کنم و اسم شان را به هواداران خواهم داد که با من در حال جفا کردن هستند. مطمئن باشید اسم شان را اعلام می کنم و می گویم که کدام بازیکنان از من چقدر پول گرفتند و یا خواستند اما به پرسپولیس پشت کردند.

وی در پایان در خصوص شرط زنجانی برای باشگاه پرسپولیس نیز گفت: آقای زنجانی همه چیز را پذیرفت که این شرط ها نباشد و دایی در پرسپولیس کارش را دنبال کند. حالا دوست دارد ۳۰۰ سال برود و با دوستان مصاحبه کند، خوششان می آید این کارها را انجام دهند، اما دایی تمام و کمال پرسپولیسی شد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات