کریمی دومین پیام را هم علیه رویانیان صادر کرد

علی کریمی دومین پیام خود را علیه مدیرعامل پرسپولیس صادر کرد.

علی کریمی که به نظر می رسد از اظهارات محمد رویانیان علیه خود ناراحت است دومین پیام خود را در کد هواداری خود صادر کرد که به شرح زیر است:

« آخر چقدر دروغ، چقدر بازی کردن با افکار مردم؟ خدا ناصر حجازی را بیامرزد که خوب حرفی می زد. بعضی از مدیران فقط بلدند از روی کتاب خوب حرف بزنند و چیزی از خود برای نشان دادن ندارند. حرف های زیادی برای گفتن هست اما هواداران ما خسته شده اند از این همه حرف و وعده و وعید. قضاوت با خود شما.

امیدوارم دیگر به پر و پای من نپیچد! »

علی کریمی
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات