باشگاه راه آهن با درخواست باشگاه نفت مبنی بر فسخ توافق با کامیابی نیا موافقت کرد.

کمال کامیابی نیا بازیکن فصل قبل تیم شهرداری تبریز دو هفته قبل با باشگاه راه آهن به توافق رسید و قرار شد به زودی قرارداد خود را امضا کند. این در حالی بود که کامیابی نیا پیش از آن با باشگاه نفت تهران نیز توافق نامه امضا کرده بود به همین دلیل باشگاه راه آهن بعد از مطلع شدن از این قضیه و با درخواست باشگاه نفت تهران از جذب این بازیکن صرف نظر کرد. باشگاه نفت تهران در همین رابطه روز پنجم خرداد ماه نامه ای به باشگاه راه آهن ارسال کرد و خواستار فسخ توافق با کامیابی نیا شد که این موضوع مورد موافقت باشگاه راه آهن (سورینت) قرار گرفت و در همان روز رسماً توافق نامه با این بازیکن را فسخ کرد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات