راهکار عجیب آقای رئیس

رئیس این فدراسیون ورزش انفرادی، فوق دیپلم خود را در سال ۸۳ اخذ کرده و چند ماه بعد در همین سال ۸۳ مدرک لیسانس خود را از یک دانشگاه خارجی واقع در آمریکا دریافت کرده است!

  یکی از شرایط اصلی احراز پست ریاست فدراسیون های ورزشی داشتن تحصیلات عالیه و آکادمیک است. شرطی که البته جزو قانون محسوب نمی شود اما در چند ساله اخیر یکی از شروط مصطلح برای ثبت نام کاندیداها برای پست ریاست فدراسیون های ورزشی است.

همین نکته سبب شده که یکی از آقایان رئیس برای رسیدن به پست ریاست، تصمیم عجیبی بگیرد. مدرک تحصیلی یک رئیس فدراسیون جعلی است! رئیس این فدراسیون ورزش انفرادی، فوق دیپلم خود را در سال ۸۳ اخذ کرده و چند ماه بعد در همین سال ۸۳ مدرک لیسانس خود را از یک دانشگاه خارجی واقع در آمریکا دریافت کرده است! درواقع این رئیس فدراسیون در کمتر از هفت ماه مدرک مهندسی خود را گرفته آن هم در حالیکه در مقطع کاردانی در رشته ای دیگر درس می خوانده، گرفته است. ظاهرا این رئیس فدراسیون با پرداخت هزینه ارزی به یک واسطه موفق به دریافت این مدرک جعلی از یک دانشگاه گمنام خارجی شده و آن را به وزارت ورزش ارایه کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات