تبریزی ها می گویند اگر فضای تیم تا پایان لیگ همین باشد، تراکتور مدعی اصلی قهرمانی خواهد بود این عکس، از آن تصاویر کمتر دیده شده در فوتبال ایران است. عکسی که در نگاه اول، چندان برانگیزاننده نیست اما داستان ها پشت سر خود دارد…

پس از اضافه شدن علی کریمی به تمرینات این تیم، مرتضی اسدی، کاپیتان تراکتور که شمارهء ۸ متعلق به اوست، به رسم مردانگی و میهمان نوازی پیراهن شمارهء ۸ را برای کریمی برده، ولی او این درخواست را نپذیرفته و از پوشیدن آن امتناع کرده و می گوید که برای پیراهن یا بازوبند به تبریز نیامده است.
اما جالبتر آنجاست که در نهایت هم هیچ کدامشان این پیراهن را به تن نکرده اند، اسدی ۱۸ پوشیده و کریمی ۲۸. پیراهن هم روی نوک پرچم کرنرباد می خورد.   نتیجه گیری از این داستان چند خطی با خودتان ؛ ما که راضی بودیم.در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات