محمد رویانیان گفت: آیا قانون در تهران و اصفهان با هم فرق می کند؟

محمد رویانیان در مورد پیوستن خلیل زاده به سپاهان گفت: خلیل زاده با ما قرارداد می بندد نمی شود اما با سپاهان قرارداد می بندد مشکلی ندارد. چند قانون مگر داریم، ما به احترام مس کرمان در بستن قرارداد صبر می کنیم اما سپاهان راحت این کار را انجام می دهد.

وی افزود: ما که از این مسائل سر در نیاوردیم، نمی دانیم شرایط چطور است و چند قانون وجود دارد. آیا قانون در تهران و اصفهان فرق می کند؟ آیا بین پرسپولیس و سپاهان در قانون فرق وجود دارد؟ یا پای پول مفت در میان است؟

مدیرعامل پرسپولیس در مورد وضعیت قاسم دهنوی گفت: این پرونده را با قاطعیت دنبال می کنیم. باید با این موضوع برخورد شود و نباید حق ۳۰ میلیون هوادار نادیده گرفته شود. از حسن زاده عادل می خواهیم این موضوع را با جدیت پیگیری کند تا دیگر کسی جرات نکند چنین کاری را انجام دهد. نمی دانیم تکلیف مان چیست ما با خلیل زاده قرارداد ببندیم به مشکل می خوریم، با دهنوی هم قرارداد می بندیم به مشکل می خوریم اما دیگران این کار را می کنند، واقعا در این کار ماندیم حق چگونه می خواهد به حق دار برسد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات