دایی در توجیه این تصمیم خود مسائل انضباطی را پیش کشید و اعلام کرد که به خاطر اصولش نمی تواند انصاری فرد را بپذیرد. او حتی به شروط عجیب انصاری فرد اشاره کرد و او را روبروی هواداران قرار داد غافل از اینکه اصل داستان چیز دیگری بود.

جواب کردن کریم انصاری فرد از پرسپولیس توسط علی دایی تصمیم عجیبی بود که همه هواداران و همه اهالی فوتبال را حیرت زده کرد. انصاری فرد اگرچه پبیشتر تمرینات آماده سازی پیش فصل را از دست داد اما با توجه به کیفیت فنی اش و محبوبیتش در میان هواداران پرسپولیس و البته مشتریان دست به نقدی که داشت، به نظر می رسید در پرسپولیس ماندگار شود. به ویژه اینکه رویانیان به عنوان مدیرعامل سرخ ها علاقه وافری به او دارد و از طرفی انصاری فرد کشف بزرگ علی دایی محسوب می شود.

  این ستاره توسط دایی در سایپا به فوتبال ایران معرفی شد و تمامی این مسائل سبب شده بود که همه انصاری فرد را به رغم همه بدقولی هایش و البته دلخوری های دایی از او پرسپولیسی بدانند اما دایی در یک تصمیم عجیب و غیرمنتظره ناگهان اعلام کرد که به انصاری فرد نیازی ندارد.

تصمیمی که حتی برای خود انصاری فرد هم غیرقابل باور بود تا او در دقیقه ۹۰ پرسپولیس را ترک کرده و پیراهن تراکتور را بر تن کند. دایی در توجیه این تصمیم خود مسائل انضباطی را پیش کشید و اعلام کرد که به خاطر اصولش نمی تواند انصاری فرد را بپذیرد. او حتی به شروط عجیب انصاری فرد اشاره کرد و او را روبروی هواداران قرار داد. رویانیان نیز البته پا را فراتر گذاشت و موضع استخاره را پیش کشید غافل از اینکه اصل داستان چیز دیگری بود و هیچ یک از این اتفاقات، دلیل اصلی کدورت بین انصاری فرد و دایی نیست.

وقتی انصاری فرد طاقچه بالا گذاشت!

علی دایی نشان داده که خیلی از اتفاقات گذشته از یادش نمی رود و از تمام آنها در تصمیمات خود استفاده می کند. داستان کریم انصاری فرد هم دقیقا مصداق همین ماجرا است. ناراحتی دایی از انصاری فرد به ۲ فصل پیش و همین روزها برمی گردد. جایی که علی دایی سرمربی راه آهن شد و از کریم انصاری فرد خواست پیراهن این تیم را بپوشد اما این مهاجم به پیشنهاد دایی جواب منفی داد تا قراردادش را به مدت یک فصل دیگر با سایپا تمدید کند.

دایی که انتظار شنیدن پاسخ منفی را از انصاری فرد نداشت، به شدت از این رفتار او دلخور شد و کینه به دل گرفت و حتی در گفتگو با نزدیکانش تاکید کرد: « آقا رو دستشو گرفتیم آوردیم و بلندش کردیم، حالا امروز برای ما طاقچه بالا میذاره! » علی دایی نشان داده که خیلی از اتفاقات گذشته از یادش نمی رود و از تمام آنها در تصمیمات خود استفاده می کند در بدو بازگشت به پرسپولیس با انصاری فرد اینگونه تسویه حساب کرد تا با او بی حساب شده باشد!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات