پرونده مفتوح نفقه و مهریه!

کرار در مدت اتقامت چند ساله اش در ایران و باشگاههای تراکتور و استقلال اقدام به ازدواج با یک دختر ایرانی کرده و بعد از جدایی ناگهانی اش از استقلال بشبانه و بدون اطلاع قبلی ایران را ترک می کند. همسر وی نیز بعد از باخبر شدن از ترک نگهانی و بدون اطلاع کرار برای دریافت حقوق قانونی خود یعنی نفقه و مهریه علیه این عراقی به دادگاه شکایت می کند.

ظاهرا قرارداد جاسم کرار خرید جدید استقلال منتفی است و آبی ها قید این این بازیکن جنجالی عراقی زده اند.

درباره فسخ قرارداد کرار شایعات ضدو نقیضی شنیده می شود. از مبلغ قرارداد پایین وی گرفته تا قرارداد با باشگاه النجف اما ظاهرا دلیل اصلی این فسخ قرارداد پرونده قضایی کرار است که در دادگاه های ایران کماکان مفتوح است و به دلیل خروج این عراقی از ایران هنوز به آن رسیدگی نشده. پرونده ای که مربوط به شکایت همسر ایرانی کرار است! ظاهرا کرار در مدت اتقامت چند ساله اش در ایران و باشگاههای تراکتور و استقلال اقدام به ازدواج با یک دختر ایرانی کرده و بعد از جدایی ناگهانی اش از استقلال بشبانه و بدون اطلاع قبلی ایران را ترک می کند. همسر وی نیز بعد از باخبر شدن از ترک نگهانی و بدون اطلاع کرار برای دریافت حقوق قانونی خود یعنی نفقه و مهریه علیه این عراقی به دادگاه شکایت می کند که به دلیل غیبت او پرونده این شکایت به صورت راکد در دادگاه مفتوح است و اگر او به ایران می آمد، بازداشت می شد! از همین رو باشگاه استقلال ترجیح داد از خیر این بازیکن حاشیه ای و جنجالی بگذرد و خود را درگیر راهروهای دادگاه خانواده نکند!
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات