انتقاد برخی از گزارشگران تلویزیون از رنگ توپ آل اشپورت پشت پرده ای دارد زیرا برخی از این گزارشگران به دلیل ارتباط هایی که با برخی برندها و مارک های خارجی دارند، دوست داشتند که از شرکت مورد نظر آنها این توپ ها خریداری شود تا پورسانت این قرارداد به جیب آنها می رفت!

طی هفته های اخیر انتقادات فراوانی درباره کیفیت توپ های جدید لیگ برتر شده است. اگرچه مدیر نمایندگی شرکت آل اشپورت در ایران این انتقادات را صحیح نمی داند و آن ها را به ارتباطات خاص منتقدین به رابطه با چند کمپانی خاص مربوط می داند، گفته می شود که پای گزارشگران تلویزیونی نیزبه این پرونده باز شده و انتقادات گسترده آنها نیز در این زمینه سبب شده برخی از گزارشگران تلویزیونی به ستاد منشور اخلاقی احضار شوند.
  برخی از گزارشگران تلویزیونی از توپ های جدید لیگ برتر که متعلق به شرکت آل اشپورت است، در گزارش هایشان انتقاد می کنند و بیشتر آنها نیز به رنگ توپ ایراد می گیرند! انتقاد برخی از گزارشگران تلویزیون از رنگ توپ آل اشپورت پشت پرده ای دارد زیرا برخی از این گزارشگران به دلیل ارتباط هایی که با برخی برندها و مارک های خارجی دارند، دوست داشتند که از شرکت مورد نظر آنها این توپ ها خریداری شود تا پورسانت این قرارداد به جیب آنها می رفت!

گفته می شود که اگر این گزارشگران در ادامه گزارش هایشان همچنان از توپ مسابقات ایراد بگیرند، امکان دارد پای آنها به ستاد منشور اخلاقی و هیئت رسیدگی به تخلفات فوتبال باز شود زیرا انتقادهای آنها بیشتر به نفع جیب شان نه سود فوتبال! از سویی دیگر گفته می شود که انتقادهای این گزارشگران از توپ به حدی بوده که حتی مهدی تاج و مسئولان سازمان لیگ تصمیم به فسخ قرارداد با آل اشپورت را گرفته بودند اما اکنون که پشت پرده برخی از این انتقادها فاش شده، شرایط فرق کرده است.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات