مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: شخصاً از علی دایی آقای گل جهان خواسته ام تا جواب کریمی را ندهد.

محمد رویانیان در خصوص اظهارات علی کریمی اظهار داشت: این موضوع باید هرچه سریع تر ختم به خیر شود. در حال حاضر دایی سرمربی تیم ما است و آنهایی که در این تیم پستی ندارند نباید حرف بزنند. شاید من هم فردا در پرسپولیس نباشم به همین دلیل حق ندارم در این باره صحبتی کنم.

وی افزود: ما باید حرمت ها را رعایت کنیم و من شخصاً از علی دایی آقای گل جهان خواهش کردم به عنوان بزرگ فوتبال ایران درباره کریمی حرف و واکنشی نشان ندهد.

رویانیان ادامه داد: من از دایی خواستم سنگینی خود را حفظ کند و از دوستان دیگر هم می خواهم الآن که در پرسپولیس نیستند در مورد این حاشیه که سالهاست بلای خانمان سوز پرسپولیس است و باید قطع شود اظهار نظر نکنند. این موضوعی است که به پرسپولیس لطمه می زند و قطعاً دودش به چشم تیم خواهد رفت. ما باید کاری کنیم که به جای این صحبت ها به موفقیت پرسپولیس کمک شود به همین دلیل من از علی دایی خواهش کردم که به هیچ عنوان پاسخی به اظهارات برخی آقایان ندهد.
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات