با محسن قهرمانی هم به طور مفصل صحبت کردم و گفت به روح مادرم آن صحنه را ندیدم و از این حرف هایی که در مورد من زده اند بی خبر هستم.

به گزارش افکارنیوز ، علی خسروی از داوران پیشکسوت فوتبال کشورمان پس از اتفاقات جمعه گذشته میان دایی و قهرمانی وارد گود شد و با طرفین دعوا صحبت کرد و هر دوی آنها را به آرامش دعوت کرد.
خسروی به قانون آنلاین گفت: «دایی از بزرگان فوتبال ایران و دنیاست و هیچ زمان یادم نمی رود که در سفری که به نیجریه داشت در روستای آیبادان نیجریه مردم فقیر آن روستا هم سراغ دایی را از من می گرفتند که به عنوان یک ایرانی به خودم افتخار کردم و در صحبتی که با دایی داشتم از او خواستم با آرامش با این ماجرا برخورد چون علی دایی است» خسروی در ادامه در خصوص قهرمانی هم این طور صحبت کرد «با محسن قهرمانی هم به طور مفصل صحبت کردم و گفت به روح مادرم آن صحنه را ندیدم و از این حرف هایی که در مورد من زده اند بی خبر هستم. قهرمانی را به آرامش دعوت کردم و از دو طرف خواستم ماجرا را فوتبالی دنبال کنند. »
در کانال تلگرام لرستان خبر عضو شوید

نظرات